1. Articles
  2. Bewijzen voor een atheïst dat Allah (God) bestaat
  3. De Qor-aan en de moderne wetenschap

De Qor-aan en de moderne wetenschap

1108 2014/03/23 2020/11/23

De methode om het bestaan van God te bewijzen, met het materiaal wat is geleverd in het artikel “Het denkbeeld van God in de Islaam,” aan een atheïst kan voor sommigen genoeg zijn maar niet voor allemaal.


Veel atheïsten eisen een wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van God. Ik geef toe dat het vandaag de dag, de tijd is van de wetenschap en technologie. Laat ons onze wetenschappelijke kennis gebruiken om twee vliegen in een klap te slaan (met andere woorden: om het bestaan van God te bewijzen en tegelijkertijd te bewijzen dat de Qor-aan een Openbaring van God is).

 

 

Als een nieuw product of een machine, die niemand in de wereld ooit heeft gezien of van heeft gehoord, wordt getoond aan een atheïst of iemand anders, en er zou hem de vraag worden gesteld: "Wie is de eerste persoon die er toe in staat zou zijn om details te geven over de techniek van dit onbekende product?” Na een beetje denken, zou hij antwoorden: "De maker van dit product.” Sommige zullen zeggen “de producent”, terwijl anderen zullen zeggen “de fabrikant”. Welk antwoord een persoon ook geeft, onthoudt dit, het antwoord zal altijd zijn: of de ontwerper, de producent, de fabrikant of iets van dezelfde betekenis, met andere woorden, de persoon die het heeft gemaakt of ontworpen. Worstel niet met woorden, welk antwoord hij ook geeft, het zou dezelfde betekenis hebben, dus accepteer het.

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day