1. Articles
  2. Bewijzen voor een atheïst dat Allah (God) bestaat
  3. De theorie van de waarschijnlijkheid(kansberekening)

De theorie van de waarschijnlijkheid(kansberekening)

1342 2014/03/24 2020/11/23

In de wiskunde is er een theorie met de naam “De theorie van de waarschijnlijkheid” (kansberekening). Als je twee mogelijkheden hebt, waarvan er één correct is en één fout, dan is de kans dat je de correcte mogelijkheid kiest de helft, m.a.w.: één van de twee is correct. Je hebt 50% kans. Op dezelfde manier, als je kop of munt speelt, dan is de kans dat je goed raad 50%, m.a.w. ½.


Als je de munt voor de tweede keer opgooit dan is de kans dat je dit goed raad weer 50%. Maar de kans dat je in beide keren goed raad is ½ x ½, dat weer gelijk is aan ¼ (50% van 50% is 25%). Als je de derde keer gooit, dan zijn de kansen dat je het alle drie de keren goed hebt (½ x ½ x ½) dat is 1/8%, of 50% van 50% van 50%, dat is 12½ %.

 


 

Een dobbelsteen heeft zes zijden. Als je de dobbelsteen gooit en een getal noemt tussen de 1 en de 6, dan is de kans dat je het goed hebt 1/6. Als je de dobbelsteen de tweede keer gooit, dan is de kans dat je het in beide keren goed hebt (1/6 x 1/6), dat gelijk is aan 1/36. Als je de dobbelsteen voor de derde keer gooit, dan is de kans dat je alle drie de keren het goed raad (1/6 x 1/6 x 1/6) wat gelijk is aan 1/216, en dat is kleiner dan 0,5%.

 


Laat ons deze theorie toepassen op de Qor-aan en aannemen dat de "persoon" heeft geraden naar alle informatie die in de Qor-aan staat, wat onbekend was in die tijd. Laten we kijken naar de kans dat al deze feiten goed zijn geraden.

 


In de tijd toen de Qor-aan werd geopenbaard, dachten mensen dat de wereld plat was, er zijn meerdere andere opties voor de vorm van de aarde. Het kan driehoekig, vierhoekig, vijfhoekig, zeshoekig, achthoekig, bolvormig etc. zijn. Laten we aannemen dat er zo'n 30 verschillende mogelijkheden zijn voor de vorm van de aarde. De Qor-aan zei correct dat het bolvormig is. Als het een gok was, dan was de kans dat de gok goed was 1/30.

 

 

 

Het licht van de maan kan zijn eigen licht zijn, of het kan een reflecterend licht zijn. De Qor-aan zegt correct dat het een reflecterend licht is. Als het een gok is, dan is de kans dat deze gok goed zal zijn ½. En de kans dat zowel de gok van de bolvormige aarde als het reflecterende licht van de maan goed zijn, is 1/30 x ½ = 1/60.

 


Verder noemt de Qor-aan dat elk levend ding is gemaakt van water. Elk levend ding kan zowel gemaakt worden van hout, steen, koper, aluminium, staal, zilver, goud, zuurstof, olie, water, cement etc. of een combinatie van deze stoffen zonder water. De opties zijn, zeg maar 10.000. De Qor-aan zegt correct dat alles is gemaakt van water. Als het een gok is, dan is de kans dat het goed is 1/10.000 en de kans dat alle drie gokken goed zijn (de bolvormige aarde, het reflecterende licht van de maan, alles is gemaakt van water) is 1/30 x ½ x 1/10.000 = 1/60.000, wat gelijk is aan 0,0017%.


De Qor-aan spreekt van honderden dingen die men niet wist in de tijd van zijn Openbaring. En we zien hier dat in alleen drie opties het resultaat al 0,0017% is. Ik laat het aan u over om de kansberekening toe te passen, als alle honderden van de onbekende feiten gokken waren, de kansen van deze die allemaal correct zijn, en er is geen één fout. Het gaat boven de menselijke capaciteit om alleen maar goed te raden, zonder enige fout te maken. Dit zou genoeg moeten zijn voor een logisch denkend persoon om te bewijzen dat de Qor-aan Goddelijk is.

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day