1. Articles
  2. Bewijzen voor een atheïst dat Allah (God) bestaat
  3. De Qor-aan is een boek van tekenen en niet van wetenschap

De Qor-aan is een boek van tekenen en niet van wetenschap

1077 2014/03/26 2020/11/23

Laat me u herinneren dat de Qor-aan niet een wetenschappelijk boek is, maar een boek van tekenen, met andere woorden, een boek van ayaat. De Qor-aan bevat meer dan 6.000 ayaat, met andere woorden 'tekenen', van welke meer dan 1000 ayaat spreken over wetenschap. Ik probeer niet te bewijzen dat de Qor-aan het Woord van God is door middel van het gebruik van wetenschappelijke kennis als een toetssteen, want van elke toetssteen wordt verwacht dat het meer superieur is dan hetgeen dat wordt gecheckt of geverifieerd. Voor ons moslims is de Qor-aan de Foerqaan (de Onderscheider), met andere woorden, het criterium waarmee goed van kwaad wordt onderscheiden en de ultieme toetssteen, welke meer superieur is dan wetenschappelijke kennis.


Maar voor een onderwezen man die een atheïst is, is wetenschappelijke kennis de ultieme test waar hij in gelooft. We weten dat wetenschap vaak grote bochten maakt, daarom heb ik de voorbeelden beperkt tot wetenschappelijke feiten die sterke bewijzen hebben en niet wetenschappelijke theorieën die zijn gebaseerd op aannames. Gebruik makend van de ultieme toetssteen van een atheïst, probeer ik aan hem te bewijzen dat de Qor-aan het Woord van God is en dat het wetenschappelijke kennis bevat, wat recent is ontdekt, terwijl de Qor-aan 1400 jaar geleden is geopenbaard. Aan het einde van de discussie, komen we gezamenlijk tot de conclusie dat God, terwijl Hij superieur is aan de wetenschap, er niet tegenstrijdig aan is.

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day