1. Articles
 2. De veertig hadieth's van Annawawi
 3. Hadith 34 : Het veranderen van iets verwerpelijks

Hadith 34 : Het veranderen van iets verwerpelijks

Auther : Abu Zakaria An-Nawawi
23941 2008/02/07 2024/05/22

hadith 34 : het veranderen van iets verwerpelijks

 

aboe sacied al-khoedriy zei: “ik heb de boodschapper van allah  horen zeggen:

"wie van jullie iets verwerpelijks ziet, laat hem dat met zijn hand veranderen. indien hij daartoe niet in staat is, dan met zijn tong. indien hij daartoe niet in staat is, dan met zijn hart. en dat is de zwakste vorm van het geloof.”(overgeleverd door moeslim)
 


 

uitleg

 ‘wie’ is hier voorwaardelijk bedoeld en algemeen van aard.

met ‘ziet’ kan zowel het zicht van de ogen bedoeld worden als het ‘zicht’ van het hart, namelijk kennis. en het laatste is omvattender en algemener. 

‘iets verwerpelijks’ het verwerpelijke is datgene wat door de islamitische wetgeving verworpen wordt en dat is alles wat allah of zijn boodschapper  hebben verboden.

 ‘laat hem dat met zijn hand veranderen.’ het betreft hier een bevel, oftewel, het verwerpelijke zodanig veranderen dat dit wordt omgezet in het goede. dit door het verwerpelijke in zijn geheel tegen te houden, of door de desbetreffende verwerpelijke zaak om te zetten naar iets wat toegestaan is.  

 ‘met zijn hand,’ in geval men over het vermogen beschikt om met de zaak met de handen te veranderen.

 ‘indien hij daartoe niet in staat is,’ oftewel, is hij niet in staat om het verwerpelijke met zijn handen te veranderen, ‘dan met zijn tong.’ door bijvoorbeeld tegen de dader te zeggen: “vrees allah en laat dat!”

 ‘indien hij daartoe niet in staat is,’ oftewel, niet bij machte is om met zijn tong het verwerpelijke tegen te houden of te veranderen, omdat hij bang is voor zichzelf of doofstom is en niet kan praten, ‘dan met zijn hart.’ men kan het verwerpelijke met zijn hart veranderen. dit gebeurt door deze zaak te verafschuwen.

 ‘en dat is de zwakste vorm van het geloof.’ met andere woorden, het feit dat men het verwerpelijke slechts met het hart kan veranderen, is de zwakste vorm van het geloof.

 

wat leert deze overlevering ons?

 

 • de verplichting om het verwerpelijke te veranderen aan de hand van de hiervóór genoemde niveaus. allereerst met de hand en dit is alleen aan de gezaghebber om te doen. is men hiertoe niet in staat, dan met zijn tong en dat is aan de verkondigers tot het goede die het verwerpelijke aan de mensen verduidelijken.
 • degene die noch met zijn handen, noch met zijn tong in staat is het verwerpelijke te veranderen, dient dat tenminste met zijn hart te doen.
 • de mate van gemak en eenvoud van de islamitische wetgeving, daar deze verplichtingen in volgorde van mogelijkheid zijn geplaatst. de volgende uitspraken duiden hier namelijk op: “indien hij daartoe niet in staat is,” “indien hij daartoe niet in staat is.”


 

 • de mate van geloof varieert. zo heeft de ene persoon een zwak geloof en de ander weer een sterk geloof. dit behoort tot de overtuiging van ahl us-soennati wal djamaacah. voor het feit dat iemands geloof fluctueert, zijn voldoende bewijzen te leveren uit de koran en de soennah.

 

 • men dient te weten dat er sprake is van een drietal niveaus, namelijk:
  1. predikatie of verkondigingmet predikatie wordt bedoeld dat de uitnodiger tot het goede zich in de moskeeën begeeft of in plaatsen waar mensen bij elkaar komen om hen het kwade te verduidelijken en hen hiervoor te waarschuwen. en dat zij hen het goede verduidelijken en hen hiernaar doen verlangen.
  2. opdragendegene die opdraagt tot het goede en van het verwerpelijke weerhoudt. dit is hij die de mensen het goede opdraagt, zeggende: “doet dat”, of die hen van het verwerpelijke weerhoudt, zeggende: “doet dat niet.”
  3. veranderendegene die verandering aanbrengt is hij die zelf ingrijpt wanneer hij merkt dat de mensen geen gehoor geven aan zijn verkondiging, noch aan zijn bevelen en verboden.

 

 

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day