1. Articles
  2. De veertig hadieth's van Annawawi
  3. Hadith 08 : De onschendbaarheid van de moslim.

Hadith 08 : De onschendbaarheid van de moslim.

Auther : Abu Zakaria An-Nawawi
23082 2008/02/07 2024/05/23

hadith 08 : de onschendbaarheid van de moslim.

 

ibnoe comar overlevert dat de boodschapper van allah rzei:“ik heb opdracht gekregen om de mensen te bestrijden totdat zij getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve allah en dat mohammed de boodschapper is van allah, het gebed onderhouden en de zakaah (armenbelasting)afstaan. als zij dat doen, zijn zij onschendbaar voor mij geworden wat betreft hun bloed en hun bezittingen. behalve (als zij) het recht van de islam (overschrijden). en hun berechting berust bij allah, de verhevene.”

 (overgeleverd door al-boekhaari en moeslim)

 

 


 

uitleg:

‘ik kreeg de opdracht,’wil zeggen dat allah de opdracht gaf. de profeet noemt hier niet degene van wie hij de opdracht heeft gekregen omdat het vanzelfsprekend is dat allah, de verhevene, degene is die verbiedt en beveelt.

“om de mensen te bestrijden tot zij getuigen dat…”hier laat de boodschapper zich in algemene termen uit, maar degenen die bestreden dienen te worden, worden door allah nader gespecificeerd in het volgende vers waarin allah zegt:

“doodt hen die niet in allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat allah en zijn boodschapper verboden hebben verklaard; en zij die de ware godsdienst (de islam) niet als godsdienst nemen, van hen aan wie de schrift is gegeven, totdat zij de djizyah betalen, met eigen handen, terwijl zij onderdanig zijn.”                                   (soerat at-tauwbah: 29)

 djizjah: ook wel minderheidsbelasting genoemd. een belasting die geheven wordt door joden en christenen die als waarborg dient dat zij in een islamitische staat mogen leven, terwijl hun levens, bezittingen en eer beschermd worden. dit is een jaarlijks bedrag waarvan de hoogte afhankelijk is van de rijkdom van de betaler.

 

wat leert deze overlevering ons?

wie de zakaah weigert te betalen, dient bestreden te worden, zoals aboe bakr degenen heeft bestreden die geen zakaah betaalden.

als men de islam uiterlijk belijdt, dan wordt het innerlijk aan allah overgelaten. vandaar dat de profeet zei: “als zij dat doen, zijn zij onschendbaar voor mij geworden wat betreft hun bloed en hun bezittingen. behalve (als zij) het recht van de islam (overschrijden). en hun berechting berust bij allah, de verhevene.”

de bevestiging van het feit dat de mens berecht zal worden voor zijn daden. als deze goed zijn, zal het hem goed vergaan. zijn deze slecht, dan zal het hem slecht vergaan. allah, de verhevene zegt:

“wie iets goeds doet ter grootte van een mosterdzaadje, zal het dan zien. en wie iets slechts doet ter grootte van een mosterdzaadje, zal het dan zien.”                                               (soerat az-zalzalah: 7-8)

 

 

 


 

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day