1. Articles
  2. De veertig hadieth's van Annawawi
  3. Hadith 32 : Het verbod op het berokkenen van schade

Hadith 32 : Het verbod op het berokkenen van schade

Auther : Abu Zakaria An-Nawawi
22159 2008/02/07 2024/04/24

hadith 32 : het verbod op het berokkenen van schade

aboe sacied sacd ibnoe maalik ibnoe sinaan al-khoedriy overlevert dat de boodschapper van allah  heeft gezegd:“berokken geen onopzettelijke schade en geen opzettelijke schade.”  (overgeleverd door ibnoe maadjah)

uitleg

 

aboe sacied sacd ibnoe maalik ibnoe sinaan al-khoedriy اoverlevert dat de boodschapper van allah  heeft gezegd: “berokken geen onopzettelijke schade en geen opzettelijke schade.”

 

 ‘berokken geen onopzettelijke schade.’ oftewel, het berokkenen van schade is tegen de islamitische regelgeving.      

 

 ‘en geen opzettelijke schade.’ het verschil tussen beide is dat de eerste vorm van schade berokkenen gebeurt zonder opzet en de tweede vorm met opzet en beide zaken worden verboden door de profeet . het opzettelijk berokkenen van schade is daarentegen erger dan het onopzettelijk berokkenen van schade.

 

neem het volgende voorbeeld. een persoon heeft een buurman en deze buurman is bezig met het besproeien van zijn boom, waarna water uit de boom het huis van deze persoon binnensiepelt, zonder dat dit overigens diens bedoeling was. wellicht dat de buuramn hiervan niet eens op de hoogte is. dan alsnog dient hij de schade die hij heeft aangericht te verhelpen zodra hij hiervan op de hoogte is. ook al zou de eigenaar van de boom zeggen: “het was niet mijn bedoeling schade te berokkenen.” dan nog zeggen wij tegen hem: “ook al was dit niet je bedoeling.” dit omdat het onopzettelijk berokkenen van schade tegen de islamitische regelgeving is.

 

wat betreft het opzettelijk berokkenen van schade, hiervan zou sprake kunnen zijn als de buurman bewust water sproeit in het huis van de ander. dit alles is tegen de islamitische wetgeving en de geleerden hebben vele zaken uit deze overlevering geabstraheerd op het gebied van nabuurschap enz. en de mensen hebben er behoefte aan terug te keren naar datgene wat de geleerden hierover hebben gezegd in het kader van het bewaren van de vrede en de rechten van de buur. 


 

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day