1. Articles
  2. Laten we over onze islam leren
  3. Hoe ontstonden andere levende wezens?

Hoe ontstonden andere levende wezens?

6711 2009/01/19 2024/06/13
Article translated to : العربية English

 

de mens is bij lange na niet het enige wezen dat op de aarde bestaat. er zijn duizenden andere levende dingen, waar je een aantal van kent en vele andere niet kent. een deel ervan zie je om je heen, die zijn overal te vinden. andere leven zijn zo ver weg dat de enige kans om ze te zien in boeken of op tv is. maar als je deze schepsels nader bekijkt zal je zien dat ze een kenmerk in gemeen hebben. raad eens welk kenmerk dit is? we noemen het “compatibiliteit” of verenigbaarheid. laten we nu eens kijken waarmee een levend ding compatibel (combineerbaar, aanpasbaar) is. ze zijn compatibel met:

 

  de omgeving waarin ze leven,

  anderelevende dingen waarmee ze (vreedzaam) samenleven,

  de elementen die de balans van de natuur in stand houden,

  de factoren die voordeel brengen aan de mens.

 

 

voordat we hierover uit gaan weiden, zullen we een eenvoudig voorbeeld geven om de betekenis van “compatibiliteit” te verduidelijken. denk eens aan de stekker en het stopcontact bij je thuis. ze zijn op een perfecte manier compatibel met elkaar. maar hoe weet je dat ze perfect compatibel zijn? omdat er in het in het stopcontact openingen zijn waar de pinnen van de stekker precies in passen. denk je dat die volstaan? de wijdte van de metalen pinnen is hetzelfde als de openingen in het stopcontact. als dit niet het geval was geweest, dan had de stekker nooit in het stopcontact gepast. ook de afstand tussen de pinnen en die tussen de openingen van het stopcontact zijn hetzelfde. als die niet hetzelfde zouden zijn geweest, dan zou de stekker niet in het stopcontact passen.  

 

 

deze kenmerken alleen zouden niet genoeg zijn om te zorgen voor de compatibiliteit van de stekker en het stopcontact. als de pinnen erg lang zouden zijn, dan zou dit weer een gebrek in termen van compatibiliteit zijn. als de pinnen van de stekker niet van metaal zouden zijn, dan zouden ze de stroom niet naar de stekker kunnen geleiden. als de stekker niet van plastic zou zijn gemaakt, dan zou je iedere keer als je die vast zou pakken een stroomstoot krijgen. zoals je ziet zal een gebrek aan compatibiliteit bij zelfs de meest eenvoudige apparaten er voor zorgen dat dat apparaat niet zal functioneren. dit betekent dat dezelfde persoon de stekker en het stopcontact maakte. en hij ontwierp hen zodanig dat ze onderling compatibel waren. hij maakte hen functioneel. het is onwaarschijnlijk dat het metaal en het plastic per toeval samen zijn gekomen en dat ze afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar waren ontworpen, omdat je in dat geval nooit een stekker en een stopcontact zou kunnen vinden die onderling compatibel zijn.  

 

 

de compatibiliteit van levende dingen is veel ingewikkelder dan de compatibiliteit van een stekker en een stopcontact, omdat levende dingen duizenden systemen en organen bevatten die op een harmonieuze manier samen moeten leven en vlekkeloos samen moeten werken. als je zou proberen om één voor één al deze systemen onder woorden te brengen dan zouden die een boekenkast met honderden boeken vullen. daarom zullen we op de volgende pagina’s in het kort uitweiden over deze vlekkeloze aspecten van de levende dingen, die door allah zijn geschapen:

 

 

 

- levende dingen zijn compatibel met de omgeving waarin ze leven.

 

elk levend ding, hetzij op het land of in de lucht, is op een perfecte manier compatibel met zijn natuurlijke omgeving. dat is hoe ze zijn geschapen. verscheidene perfecte systemen waarborgen het voedsel, bescherming en voortplanting van levende dingen.  

dat wil zeggen dat ieder levend ding speciaal is ontworpen in overeenstemming met zijn natuurlijke omgeving.

de organen en de levensstijlen van levende dingen zijn allemaal compatibel met de omstandigheden van hun omgeving. zo hebben vogels bijvoorbeeld perfecte vleugels om mee in de lucht te vliegen. vissen hebben speciaal geschapen kieuwen waarmee ze onder water kunnen ademen. als ze net zulke longen als ons zouden hebben, zouden ze verdrinken.

 

 

 

- levende dingen zijn compatibel met andere levende dingen met wie ze vreedzaam naast elkaar leven.

 

sommige vogels en insecten leveren een bijdrage aan de voortplanting van planten. dat betekent dat ze, zonder dat ze zich er bewust van zijn, helpen met de productie van planten. wanneer bijen bijvoorbeeld de ene bloem na de andere bezoeken, dragen ze pollen mee. dankzij dit proces zijn planten in staat zich voort te planten. in sommige gevallen voeren dieren bepaalde handelingen uit die tot voordeel zijn voor andere dieren.

poetsvissen reinigen bijvoorbeeld de huid van grote vissen doordat ze de micro-organismen van hun huid eten, en zodoende verschaffen ze de basis van een gezond leven voor hen. dit is een andere vorm van compatibiliteit.  

 

 

 

- levende dingen zijn compatibel met de elementen die het evenwicht in de natuur waarborgen.

 

geen levend ding, de mens uitgezonderd, verstoort het evenwicht in de natuur. daarnaast werden ze geschapen met kenmerken die dit evenwicht in balans houden. toch is het evenwicht van de aarde altijd kwetsbaar voor het onnozele gedrag van de mens. als de mens bijvoorbeeld de redelijke grenzen overschrijdt bij het jagen op een bepaalde soort dier, en dus te veel jaagt, dan zal deze soort uitsterven. het uitsterven van die soort zal als resultaat hebben dat het dier dat zijn prooi was nu veel groter in aantal zal worden, wat mettertijd het leven van mensen en zelfs van de natuur in gevaar kan brengen. er is dus een ingeschapen evenwicht in de schepping van levende dingen. ze zijn geheel compatibel met het evenwicht van de natuur, maar alleen de mens heeft het vermogen om die fragiele balans te vernietigen.

 

 

 

- levende dingen zijn compatibel met factoren die voordeel brengen aan de mens.

 

denk er bijvoorbeeld eens aan hoe goed honing voor je is. hoe kunnen bijen weten dat jij een dergelijke soort voeding nodig hebt, en hoe ze die moeten maken? kan een kip, koe of schaap weten wat de voedingsstofbehoeftes zijn van de mens en deze perfecte voedingsstoffen produceren om ons in die behoeftes te voorzien? natuurlijk niet.  

 

deze wonderbaarlijke harmonie tussen levende dingen is een duidelijk bewijs dat één enkele schepper die schept. het is dankzij de onberispelijke schepping van allah dat dit evenwicht bestaat op aarde.

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day