1. Articles
  2. Laten we over onze islam leren
  3. Het is Allah Die alles heeft geschapen

Het is Allah Die alles heeft geschapen

7166 2009/02/08 2024/05/19
Article translated to : العربية English

 

weet je nog dat we aan het begin van het boek zochten naar het correcte antwoord om aan een ongelovige persoon te geven. nu heb je het antwoord.  

 

explosies vormen geen geordende afbeelding, maar zullen slechts een bestaande uiteen doen vallen. de orde die na de explosie van het heelal tot stand kwam is zelfs nog perfecter dan de voorbeelden die we noemden – een grote stad of de schaal met verf. dit kan nooit het product zijn van toeval. 

 

dit perfecte systeem kon alleen tot stand komen door de wil van allah de almachtige. allah kan alles scheppen. hij zegt slechts ‘wees’ en het is er. allah schiep een prachtige wereld voor ons in een perfect heelal, en hij schiep er dieren en planten in. hij schiep de zon om energie uit te stralen en om ons warmte te geven. de afstand van de zon tot de aarde is zo fijn afgestemd dat als die een beetje dichterbij onze wereld zou zijn dan zou het erg heet worden, maar als het verder weg zou zijn geweest, dan zouden we allen doodvriezen. 

 

 

nu wetenschappers meer van deze feiten ontdekken, leren we meer over de macht van allah. dat is omdat materie geen beslissingen kan maken noch uitvoeren. dit wil zeggen dat er een schepper is die dit heelal ontwerpt en schept. materie, de ondersteunde substantie van de sterren, mensen, dieren, planten en verder alles, hetzij bezield of onbezield, is allemaal onder allah's controle. daarom is alles op aarde geordend. omdat alles is geschapen door allah, de maker en de vormgever.

 

 

 

allah heeft iedereen met een beschikking geschapen

 

in het begin van het boek hebben we het gehad over hoe allah adam, vrede zij met hem, heeft geschapen. alle mensen stammen af van hem. allah heeft de mensen leven geschonken in deze wereld om hen te testen, en hen boodschappers gestuurd om hen hun verantwoordelijkheden bekend te maken. 

iedereen wordt in deze wereld op de proef gesteld door middel van de gebeurtenissen die hij ervaart. met andere woorden, we worden getest op onze reacties op de gebeurtenissen die we tegenkomen, de manier waarop we spreken en onze standvastigheid wanneer we worden geconfronteerd met moeilijkheden. kortom, of we ons correct gedragen.

 

 

deze test zal voorzien in het bepalen van ons lot in het hiernamaals. maar de test in deze wereld heeft een erg belangrijk geheim. als een grote barmhartigheid en vertroosting voor de mensheid, heeft allah de beschikking geschapen. de beschikking wil zeggen dat alle voorvallen die iemand tijdens zijn leven ervaart, door allah zijn voorbeschikt door allah, zelfs voordat iemand wordt geboren. allah schept voor elke persoon zijn of haar unieke beschikking. om dit beter te kunnen begrijpen kunnen we dit vergelijken met een film die op een videoband is opgenomen. zowel het begin als het einde van de film zijn al bekend, maar de rest kunnen we slechts weten nadat we de film hebben gezien. dit geldt ook voor de beschikking.  alles wat iemand doet tijdens zijn leven, alle voorvallen die zich voordoen, de school waar hij/zij naar toe gaat, de huizen waar hij in zal wonen, en het moment van zijn/haar overlijden zijn allemaal voorbeschikt. alle incidenten die met hem gebeuren, hetzij goede of slechte, zijn vooraf bepaald door allah's kennis. ieder persoon wordt op de proef gesteld overeenkomstig zijn/haar scenario dat speciaal voor hem/haar werd geschreven. om dit kort samen te vatten: overeenkomstig dit scenario gaat de mens door een serie gebeurtenissen, en dan bepalen zijn geloof, en dan zijn daden zowel als zijn reacties op deze gebeurtenissen, zijn lot in het hiernamaals. 

 

 

kennis hebben van de beschikking is een grote bron van vertroosting voor de mens.  het is een zegening van allah. om deze reden is er geen behoefte voor de mens om geburtenissen waarvan het resultaat al voorbeschikt is te betreuren, of om zich zorgen te maken over een slechte afloop. degenen die geduld tonen bij pijnlijke ervaringen, zich bewust dat niets gebeurt zonder allah's wil. allah geeft de goede tijdingen van de tuinen (het paradijs) aan degenen die geduld tonen bij pijnlijke ervaringen, zich bewust dat niets gebeurt zonder allah's wil. de boodschappers van allah gaven wat dit betreft het beste voorbeeld. allah geeft zulke mensen de  goede tijdingen van de tuinen dankzij hun voorbeeldige geloof en correcte gedrag. 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day