1. Articles
  2. Laten we over onze islam leren
  3. De eerste mens en de eerste Profeet : Adam

De eerste mens en de eerste Profeet : Adam

9579 2009/04/16 2024/07/16
Article translated to : العربية English

 

zoals je miscchien zult herinneren, toen we het hadden over de schepping van de mens, zeiden we dat de eerste mens op aarde adam was, vrede zij met hem. dat wil zeggen dat allah ook een boodschapper zond aan de allereerste gemeenschap die hij op aarde schiep, en onderwees hen hun godsdienst, en hoe ze dienaren die toegewijd zijn aan allah kunnen worden.  

allah onderwees adam hoe hij moest spreken en hij leerde hem de namen van alles.  dit wordt als volgt in de qor'an verteld:

 

hij onderwees adam de namen van alle dingen… (soeraal-baqara: 31)

 

dit is zeker erg belangrijk. onder alle levende dingen heeft alleen de mens het spraakvermogen. spraak is een eigenschap die specifiek eigen is aan de mens.  dankzij het feit dat allah dit vermogen vanaf het begin aan adam gaf, werd het voor de mens mogelijk om de voorwerpen om hem heen te kennen en kon hij ze bij naam noemen.  

de generaties die na adam volgden konden ook spreken, hadden gevoelens, voelden spijt of opwinding, ze droegen kleren, gebruikten gereedschappen en instrumenten, en hadden talent voor muziek en kunst. muziekinstrumenten zoals de fluit, muurtekeningen en een aantal andere voorwerpen die wetenschappers vonden bij de overblijfselen van vroegere mensen bewijzen dat het mensen waren zoals wij. anders gezegd, in tegenstelling tot wat sommige mensen beweren, zijn de eerste mensen nooit  wilde schepsels geweest, half-aap en half-mens.  

 

 

je weet zelf ook wel dat noch een aap, noch een ander wezen kan spreken, denken en handelen als de mens. allah gaf al deze vermogens speciaal aan de mens. (als je hier meer over wilt weten, lees dan de boeken over de schepping van harun yahya).

 

 

maar er zijn een aantal mensen die niet willen accepteren dat adam de eerste mens was, en ze presenteerden hierbij hun eigen beweringen: ze fabriceerden een valse identiteit voor de eerste mens. volgens hun gefantaseerde scenario's, ontstonden mensen en apen uit hetzelfde levende ding, d.w.z. ze hadden dezelfde voorouder, en evolueerden na verloop van tijd tot hun huidige toestand. wanneer je vraagt hoe dit ongewone voorval gebeurde, geven ze één enkel antwoord: "het gebeurde per toeval." wanneer je vraagt of er bewijs is om deze bewering te ondersteunen, kunnen ze dat niet geven. de conclusie is dat er geen enkel overblijfsel is dat bewijst dat de mens ontstond uit een ander wezen. als je vraagt "wat zijn deze overblijfselen uit het verleden?," hebben ze het antwoord klaar: sommige levende dingen laten sporen achter wanneer ze sterven, en deze sporen, die we fossielen noemen, blijven miljoenen jaren bestaan zonder te veranderen. echter, om dat te laten gebeuren, moet dat levende ding plotseling worden gevangen in een zuurstofvrije omgeving. bijvoorbeeld, als een vogel op de grond plotsklaps door een hoop zand werd bedekt miljoenen jaren geleden, zouden de overblijfselen van die vogel tot heden bewaard kunnen zijn gebleven. op een vergelijkbare manier is er een substantie die door bomen worden uitgescheiden, hars genoemd. soms bedekt deze op honing lijkende substantie een insect en wordt dan hard materiaal dat we amber noemen, het kan een dood insect miljoenen jaren bewaren. op deze manier kunnen we informatie verzamelen over levende wezens uit het verre verleden.  deze overblijfselen worden fossielen genoemd. degenen die suggereren dat de eerste mens ontstond uit een aapachtig wezen kan daar nooit een fossiel voor leveren die deze bewering kan bewijzen. met andere woorden, niemand heeft ooit een fossiel gevonden van een ongewoon wezen dat half-aap, half-mens was. maar deze mensen hebben onechte fossielen gemaakt, tekeningen en foto's om deze leugens te verdoezelen, en ze hebben ze zelfs in schoolboeken gebruikt. geleidelijk aan is dit bedrog openbaar gemaakt als wetenschappelijk bedrog.  omdat zulke mensen dwaas en koppig zijn, is het voor hen bijna onmogelijk het bestaan van allah te accepteren, en te aanvaarden dat hij alles schept. hoewel het aantal van deze mensen gestaag vermindert, zijn er nog steeds een aantal die hun best doen hun  verkeerde kijk te verspreiden via tijdschriften, boeken en dagbladen, en ook via het onderwijs. om mensen in hun verkeerde opinies te doen geloven, houden ze vol aan hun argumenten en verklaren dat ze wetenschappelijke waarde hebben. al het gedane onderzoek en het bewijs dat door intelligente wetenschappers werd gegeven bewijst echter dat de aap zich niet ontwikkelde tot de mens.   

 

 

adam, de eerste mens, speciaal door allah geschapen, was in alle opzichten hetzelfde als de tegenwoordige mens; hij was helemaal niet anders. dat zijn de feiten die allah ons vertelt in de qor'an. maar er is nog een ander onderwerp dat erg belangrijk is waar allah ons over informeert over adam: het verhaal van adam en satan, de vijand van de mens.

 

 

de grootste vijand van de mens: satan

 

misschien heb je wel gehoord over satan, maar weet je ook dat hij jou ook heel goed kent, en ieder mogelijke manier aangrijpt om jou te verleiden? weet je dat het uiteindelijke doel van satan is, die zich voordoet als je vriend, het is jou te misleiden?  laten we bij het begin beginnen en ons herinneren waarom satan onze vijand is. daarom zullen we het verhaal over adam en satan in de qor'an overdenken.

 

in de qor'an is satan de naam die over het algemeen wordt gegeven aan alle wezens die zich voor hebben genomen om de mens af te laten dwalen, tot aan de dag des oordeels. iblies is het belangrijkste slechte wezen dat in opstand kwam tegen allah toen die adam schiep.  

 

volgens de beschrijving in de qor'an, schiep allah adam en riep toen de engelen op om voor hem neer te knielen/buigen. de engelen gehoorzaamden aan allah's bevel, maar iblies weigerde voor adam te buigen. op een respectloze manier beweerde hij dat hij beter was dan de mens. door zijn ongehoorzaamheid en arrogantie werd hij verbannen door allah. voordat hij vertrok vroeg iblies allah om hem tijd (uitstel) te geven om de mensen af te laten dwalen. het doel van iblies is om mensen te verleiden om van het rechte pad af te wijken, binnen het tijdsbestek dat aan hem is toegekend. hij zal alles proberen om het grootste deel van de mensen aan hem te onderwerpen. allah verklaart dat hij satan en zijn volgelingen naar het vuur zal sturen. deze dingen worden in de qor'an als volgt verteld:

 

 

 

we schiepen jou en vervolgens vormden we jou en toen zeiden wij tegen de engelen “kniel neer voor adam” en ze knielden neer-behalve iblies. hij hoorde niet bij degenen die neerknielden.

hij [allah] zei: "wat weerhield jou ervan om neer te knielen toen ik jou dat opdroeg?” hij [iblies] antwoordde: "ik ben beter dan hij. u heeft mij uit vuur geschapen en u heeft hem uit klei geschapen."

hij [allah] zei: "daal neer uit de hemel (het paradijs). het is niet passend dat jij je er arrogant gedraagt. verlaat het dus! je bent een verlaagde (vernederde)." hij (iblies) zei: “verleen me uitstel tot de dag wanneer ze worden opgewekt.” hij (allah) zei: “je behoort tot hen aan wie uitstel is gegeven.”

hij (iblies) zei: “omdat u mij hebt doen dwalen, zal ik hen belemmeren op uw rechte pad. dan zal ik zeker tot hen komen van vóór hen en van achter hen en van hun rechterzijde en van hun linkerzijde, en u zult de meesten van hen niet als dankbaren aantreffen.”

hij [allah] zei: “ga er uit weg, veracht en verstoten. wie van hen jou dan volgt: voorwaar, ik zal de hel vullen met jullie allen.” (soeraal-a'raf: 11-18)

 

 

 

nadat satan werd verbannen door allah, begon hij met de strijd die zal duren tot de dag des oordeels. vanaf dat moment benadert hij mensen op een listige manier,  maakte plannen om hen af te doen dwalen en gebruikt ongehoorde methodes om dat doel te bereiken. zoals je nu beter zult begrijpen, is satan een vijand die de mens heel sluw kan benaderen. daarom moet je oplettend zijn om aan hem te ontsnappen. je moet nooit vergeten dat satan altijd op de loer ligt om plannen tegen je te smeden. hij zal je ervan proberen te weerhouden om dit boek te lezen en om om na te denken over wat je leest. hij probeert je ervan te weerhouden om goede daden te doen, en zal proberen om je onbeleefd en ongehoorzaam aan je ouders te zijn, en hij zal je willen beletten allah te bedanken, te bidden en altijd de waarheid te spreken.  

 

 

sta satan nooit toe om jou om de tuin te leiden en je ervan te weerhouden om iemand met een goed karakter te worden, die naar de stem van zijn geweten luistert. je moet steun bij allah zoeken en hem om hulp vragen wanneer er slechte gedachten in je opkomen, of wanneer je geen zin hebt om een goede daad te verrichten, want dat zijn allemaal doortrapte truukjes van satan. vergeet nooit dat satan geen macht heeft over degenen die gelovig zijn.  

 

Previous article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day