1. Articles
  2. SEVGİLİ İLE BİR GÜN
  3. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Yaratılış Özellikleri:

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Yaratılış Özellikleri:

Under category : SEVGİLİ İLE BİR GÜN
2300 2013/09/14 2021/06/22Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- orta boylu ve geniş omuzlu idi. Kulak memesine kadar uzayan saçları vardı. O, insanların en güzel yüzlüsü ve ahlakça en güzel olanı idi.[1] Ne çok uzun, ne de kısa idi. Ne çok beyaz, ne de çok esmer idi.Saçları ne çok kıvırcık, ne de düz idi.[2] İnsanların en yakışıklısı idi, beyaz ve sevimli bir yüzü vardı.[3] Sanki dökme gümüş gibi idi.[4] Işık saçan bir renkte idi. Terleri sanki bir inci tanesi gibi idi.[5] Sakalının kılları sık ve gür idi.[6]

Câbir b. Semura'ya -Allah ondan râzı olsun-:

"Yüzü kılıç gibi parlak mıydı?" diye sorulunca o şöyle demiştir:

"Hayır. Aksine güneş ve ay gibi idi,yuvarlak yüzlü idi."[7]

Geniş ağızlı, göz kapakları uzun ve topuğu az etli idi.[8] Ne şişman, ne zayıf, ne uzun, ne de kısa idi. [9] El ve ayakları irice, avuçları geniş idi.[10]

Enes -Allah ondan râzı olsun- şöyle demiştir:

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ellerinden daha yumuşak olan ne bir ipeğe, ne de bir dibâceye[11]  dokundum. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kokusundan daha güzel kokan ne bir misk, ne de amber kokladım."[12]

Onun teri alınır ve en güzel kokuyu elde etmek için bir şişenin içine konurdu.[13] 

Bu, sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa  -sallallahu aleyhi ve sellem- ile birlikte geçireceğimiz bir günün başladığı anlardır. Bu bilgiler özet olarak, çağımızın büyük hadis âlimi Muhammed Nâsıruddin el-Elbânî’nin Kütüb-ü Sitte’deki sahih hadisleri topladığı eserinden alınmıştır. Sadece az da olsa ihtiyaç duyulduğunda başka kaynaklara da müracaat edilmiştir.

 [1] Buhârî

[2] Buhârî

[3] Müslim

[4] Elbânî: "Silsiletu'l-Ehâdîsi's-Sahîha"

[5] Müslim

[6] Müslim

[7] Müslim

[8] Müslim

[9] Müslim

[10] Buhârî

[11] Brokar, bir yüzü kabartma kumaş, kalın ipek (M. Şahin)

[12] Müslim

[13] Müslim

Previous article Next article
Muhammed Rasulullah web sitesiIt's a beautiful day