1. Articles
  2. מי הוא הנביא מוחמד ?
  3. קווי יסוד

קווי יסוד

95780 2007/11/06 2024/06/18

קווי יסוד

מי הוא המוסלמי ?

המשמעות של המילה " איסלאם " היא המדריך שמנחה אותנו להגדיר את המוסלמי . כי כשאנחנו מדברים על המוסלמי , איננו מדברים על טבע בריאות או כשרון טבעי אלא מדברים על אופי רָכוּש . האופי הזה הוא האופי האיסלאמי , וזה מביא אותנו לדַבֵּר על האיסלאם .

האישיות המוסלמית השלמה התגשמה בנביא מוחמד עליו השלום, על כן ההגיון מאיץ בנו לקחת אותו לדוגמה של האישיות המוסלמית הנדרשת . אז כשתכיר את מוחמד , תוכל להכיר מי הוא המוסלמי . זו היא המטרה של הכתבות הללו , להכיר את מוחמד כדי להכיר מי הוא המוסלמי ?

המוסלמי הוא האיש המתמסר בלב שלם לאלוהים והמאמין לו , ולנביאים ולשליחים של אלוהים . 

הגדרה זו מעידה כי המילה איסלאם אינה רומזת לבן אדם מסויים כמו הבודהיזם , דתו של בודהא . או זרתוסטרה מייסד דת הזרתוסטריות.

האיסלאם לא נתגלה לעם מיוחד , כמו היהודית שנתגלתה לעם היהודי בלבד . אין האיסלאם מכוון למקום או לעיר מסויימת כמו הנצרות , ואין האיסלאם דת של זמן מיוחד .

המילה איסלאם מעבירה אותנו לאווירה עולמית בלתי מוגבלת , כי אינה מוגבלת בזמן הנבואה של מוחמד , על כן נחשבים כל הנביאים הקודמים למוחמד למוסלמים . זו היא עובדה קיימת , הקוראן הזכיר את זה לא פעם :

1 - " מי ימאס בדת אברהם מלבד האיש אשר סכל את עצמו ? הן בחרנו אותו בעולם הזה, ובעולם הבא הוא נמנה עם הישרים * ריבונו אמר לו , הִתְמַסֵּר ! אמר , מתמסר אני לריבון העולמים* אברהם ציווה זאת לבניו , וגם יעקב : בני , אלוהים בחר למענכם את הדת , והֱיו מתמסרים בטרם מותכם " ( סורת הפרה : 130 / 132 ) .

2 – " אִמרו , מאמינים אנו באלוהים ובאשר הורד אלינו ממורמים , ובכל אשר הורד ממורמים אל אברהם וישמעאל ויצחק ויעקב והשבטים , ובאשר ניתן למשה ולישוע ובאשר ניתן לנביאים מעם ריבונם . לא נַפלֶה איש מהם , ומתמסרים אנו לו "
( סורת הפרה : 136 ) .

3 – " כאשר הבחין ישוע כי כופרים הם , אמר , מי יהיו תומכַי לאלוהים . אמרו התלמידים שלו , אנחנו תומכי אלוהים . אנו מאמינים באלוהים והֱיה לנו עֵד כי מתמסרים בו "

( סורת : בית עמרם : 52 ) .

4 – " אברהם לא היה יהודי ולא נוצרי , כי אם חַניף ומתמסר , ולא היה מן הכופרים " ( סורת : בית עמרם : 67 ) .

5 – " אמרו , דְחֵה אותו ואת אחיו , ושלח פוקדים אל גלילות הארץ* למען יביאו אליךָ כל מכשף מעולה * המכשפים באו אל פרעה ואמרו , האם נבוא על שכרנו אם נהיה אנו הגוברים ? * אמר פרעה , כן , וגם תהיו במקורבים * אמרו , משׁה , התשליך את ( מטךָ ) או נשליך אנחנו? * אמר , השליכו ! כאשר השליכו , איחזו את עיני האנשים והפחידום וחוללו כישוף כביר * הורינו למשה לאמור, השלך את מטךָ ויבלע את להטיהם הכוזבים * אז נגלתה האמת והופר כל אשר עשו  * וכך נחלו שם תבוסה והושפלו * אז השתחוו המכשפים אפיים ארצה * ואמרו , מאמינים אנו בריבון העולמים * ריבונם של משׁה ואהרון * אמר פרעה , התאמינו בו בלא רשותי ? מזימה היא אשר חרשתם בעיר לגרש את יושביה , אך אתם עוד תדעו * אכרות את ידיכם אות רגליכם ואצלוב את כולכם * אמרו בלאו הכי נשוב אל ריבוננו * אתה נוטר לנו איבה רק על כי האמַנו באותות ריבוננו כאשר הוצגו לפנינו . ריבוננו , הַשפַּע עוז רוח עלינו ואסוף את נשמתנו בעודנו מתמסרים "

( סורת אלאעראף : 111 / 126 ).

מה משמעות המילה נביא לפי המסורת המוסלמית ?

בערבית המילה נביא שאובה מן נבואה שמעידה על  רום וכבוד , האיש המכונה במילה נביא , הוא האיש שאלוהים השרה לו השראה מן השמיים .

יש הבדל בין הנביא לבין השליח , השליח הוא האיש שאלוהים השרה לו וציווה עליו להטיף לאנשים על הדת שלו . אולם הנביא הוא האיש אשר אלוהים השרה לו , אולם לא ציווה עליו להפיץ את האמונה שלו.

על כן כל שליח הוא נביא , אולם אין כל נביא הוא שליח .

שיח' האיסלאם בן תיימייה אומר כי השליח הוא האיש אשר נשלח בקרב אנשים כופרים , שאינם מאמינים באלוהים ובייחוד אלוהים . והנביא הוא אשר נשלח לאנשים המאמינים בהלכה של השליח שנשלח להם קודם , על כן הם מאמינים באלוהים , והנביא מלמד אותם ושופט ביניהם .

דוגמה לכך : נביאי היהודים ( בני ישראל ) הם לימדו את היהודים ושפטו ביניהם על ידי התורה שהורדה על הנביא משׁה עליו השלום.

אלוהים אומר בקוראן : " הורדנו את התורה ממורמים, ובה הדרכה ואור . על-פיה היו הנביאים אשר התמסרו חורצים משפט ליהודים , וגם הרבנים והחכמים שפטו על-פי ספר אלוהים שהופקד בידיהם למשמרת , ואשר עליו העידו . אַל תיראו מפני האנשים , ורק אותי הֱיו יראים , ואל תמכרו את אותותַי באפס מחיר . אשר לא ישפטו על-פי כל אשר הוריד אלוהים ממורמים , אלה הם הכופרים "

( סורת השולחן : 44 ) .

על כן נחשב הנביא מוחמד תפילת אלוהים עליו וברכתו לשלום לנביא ושליח , הוא גם אחרון הנביאים , ודת האיסלאם היא האחרונה בדתות .


 

האם המוסלמים רעים ?

הנביא עליו השלום אמר: "החיוך שלך בפני הזולת נחשב לצדקה". הוא אמר עוד כי אלוהים הכניס אחד האנשים לגן עדן כי עקר עץ שחסם את הדרך של האנשים .

האם ההתנהגויות האלו הן רעות ?

האם האיש המטיף לתומכיו להתנהג ככה , הוא רע או רוצה לפגוע בזולת ? חס טחלילה . מוחמד עליו השלום נשלח בבחינת הרחמים לעולם כולו , לא רק בשביל המאמינים בו .

אלוהים אמר בקוראן הקדוש : " לא שלחנוךָ אלא להביא רחמים לשוכני העולמים " ( סורת הנביאים : 107 ) .

 

האם המוסלמים מקבלים את הזולת ?

כן , הנביא עליו השלום כרת בריתות והסכמים עם היהודים והנוצרים , הקוראן הקדוש הכיר בכך : " קרא אל נתיב ריבונך בחוכמה ובדברי מוסר נאים , והתנצח עִמם בדרכי נועם . ריבונך מיטיב לדעת מי תעה מנתיבו , והוא מיטיב לדעת מי הם ישרי הדרך " ( סורת הדבורים : 125 ) .

כאן קבע אלוהים את האמצעי לדבר ליהודים ולנוצרים ( בדרכי נועם ) ללא קיפוח , ללא קיצוניות וללא התנשאות .

הנביא מוחמד עליו השלום מכר וקנה מן היהודים במדינה , אפילו הוא מִשְׁכֵּן את השריון שלו אצל אחד הסוחרים היהודים תמורת 30 צאעים של שעורה .

הוא הורה למוסלמים ללא לפגוע ביהודים ובנוצרים , הוא האומר : " את אשר פוגע ביהודי או נוצרי הוא פוגע בי אישית " .

הוא אמר עוד : " הפוגע ביהודים ובנוצרים ייענש ביום הדים בשוטים של איש " .

על כן על כל מוסלמי לקחת את הנביא עליו השלום לדוגמה , ולהתנהג כמוהו עם היהודים והנוצרים , ולא לנסות לפגוע בהם .

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day