1. Articles
  2. מי הוא הנביא מוחמד ?
  3. מוחמד האנוש

מוחמד האנוש

81221 2007/11/06 2024/06/24

מוחמד האנוש

1 – יחסו של הנביא מוחמד עליו השלום לנשותיו .

      הנביא מוחמד עליו השלום ציווה על הגברים המוסלמים לכבד את הנשים שלהם , ולהטיב להן , הוא אמר : " הטוב ביותר ממכם ,הוא המיטיב ביותר לאישתו " . הוא אמר עוד : " הטוב ביותר ממכם , הוא המיטיב ביותר לאישתו , ואני מיטיב ביותר לאישתי " .

      אבו הוריירה סיפר כי הנביא עליו השלום אמר : " אני מצווה עליכם להטיב לנשים שלכם , האישה נבראה מצלע עקומה , וכי החלק העקום ביותר בצלע הוא העליון ביותר , אם רצית לקיים אותה , שברתָ , ואם עזבתָ אותה , היא נשארת עקומה. על כן הטיבו לנשים שלכם ".

      בנאום שנשא הנביא מוחמד עליו השלום , בטקס העלייה לרגל לפני מותו , הוא הזכיר במיוחד את היחס בין הגבר לאישתו , וציווה על הגברים להטיב להן , המלים האחרונות של הנביא עליו השלום בנאום הזה היו : " עליכם להטיב לנשים שלכם , עליכם להטיב לנשים שלכם , עליכם להטיב לנשים שלכם " .

      הוא כינה אותן ( קוואריר ) זאת אומרת בעברית ( בקבוקים של זכוכית ) , הוא דימה אותן לבקבוקים כי הן חלשות כמו הזכוכית .

      לכן הנביא עליו השלום הדריך את המוסלמים לדרך הנכונה של החיים החברתיים , הוא אמר : " אין לגבר המאמין באלוהים למאוס באישתו , אם נמאס לו מאופי מסויים עליו לרצות באופיים הטובים האחרים " .

      אום סַלַמָה - אישת הנביא - סיפרה : באחד הימים הכנתי אוכל לנביא עליו השלום ולחבריו , הגברת עאאישה באה למקום , היא ראתה את האוכל שהיכנתי לנביא עליו השלום וקינאה בי, היא הפכה את הכלי של האוכל ושברה אותו מרוב הקנאה .

      הנביא עליו השלום הבין את המצב הנפשי שבו נלקתה עאאישה , הוא לא נזף בה , אולם אסף את האוכל , צחק לחבריו ואמר להם : תמשיכו לאכול , אמא שלכם קינאה ( כל נשות הנביא מכונות אימהות המאמינים ) . אחר כך הוא לקח את כלי האוכל של עאאישה ונתן אותו לאום סלמה , והעביר את הכלי השבור לעאאישה .

      הגברת עאאישה נשאלה : מה עשה הנביא עליו השלום בביתו? היא ענתה : היה עוזר בעבודות הבית, עד מועד התפילה , יצא למסגד .

      היא אמרה עוד : " הנביא עליו השלום תפר את הבגדים שלו בעצמו , חלב את השׁה שלו בעצמו ושירת עצמו בעצמו " .

      עמרו בן אל-עאץ' סיפר כי הוא שאל את הנביא עליו השלום: מי הוא האדם שאתה אוהב יותר מכולם? הנביא הגיב : אישתי עאאישה , עמרו שאל אותו : אני שואל על הגברים? הנביא ענה : אביה !

 

2 – מוחמד האב

      הנביא מוחמד עליו השלום ציווה על כל המוסלמים לכבד את הוריהם , ולהטיב להם . הוא האומר : " גן עדן תחת רגלי האימהות " משמע הדבר כבוד האימהות במיוחד וההורים בכלל מביא לגן עדן .

      הוא אמר עוד : " האנשים המיטיבים להוריהם ייכנסו מן הדלת האמצעית של גן עדן , עליכם לשמור על כך " .

      הקוראן הקדוש שם דגש גם הוא על כבוד ההורים : " ציווינו על האדם לכבד את הוריו . אמו נשאה אותו ברחמה בעמל ויגע , וחלפו שנתיים עד גמילתו – הודֵה לי ולהוריךָ , הן סוף כולכם לשוב אלי " ( סורת לוקמן : 14 ) .

      וגם : " ציווינו על האדם לגמול חסד עם הוריו . אמו נשאה אותו ברחמה ביגע , וילדה אותו ביגע . שלושים חודשים חלפו מאז הוריונה ועד גמילתו. ובהגיעו לפרקו ובמלאת לו ארבעים שנה, אמר , ריבוני , למדני מילות תודה על החסד שנטיתָ לי ולהורַי, אשר תהיינה שגורות על לשוני , ומעשים טובים אשר יפיקו רצון מלפניך , וברכני בזרעי אחרַי . חוזר אני בתשובה אליךָ , ואני נמנה עם המתמסרים " ( סורת אלאחקאף : 15) .

      הנביא מוחמד עליו השלום , בכה למותו של בניו אברהם – שנפטר בהיותו תינוק בעריסה - , הנביא אמר : " העיניים דומעות , והלב מתאבל , אולם לא אגיד אלא המלים שמרצים את אלוהים , ואנו להיפרד ממך אברהם נעצבים " .

      אנש בן מאלק סיפר כי ביום מותו של הנביא מוחמד תפילת אלוהים עליו וברכתו לשלום , נכנסה בת הנביא פאטמה לחדר שבו מת הנביא , אז היה הנביא עליו השלום ברגעים האחרונים שלו , היא ראתה אותו ואמרה : אוי לעצב של אבי ! אוי לעצב של אבי !

      הוא עליו השלום הגיב לה: אין עצב על אביך אחרי היום.

      אחרי מותו היא אמרה : הוי אבי! עניתָ לקריאה של אלוהים!

      עניתָ לקריאה של אלוהים !

      הוי אבי ! לגן עדן סופךָ !

      הוי אבי ! אנו מודיעים אל גבריאל על פטירתךָ !

      לאחר קבירתו של הנביא מוחמד עליו השלום , היא אמרה לאנש בן מאלק : האם היה טוב לכם לעַפֵּר את פני הנביא בעפר !

      ( במסורת המוסלמית לאחר קבירת המת בקבר שלו יש לעפר עפר על פניו של המת , כסימן על בריאתו מעפר )

 

3 -  מוחמד הסב

      הנביא עליו השלם נודע באהבתו המוחלטת לילדים ולקטנים , הוא ריחם עליהם , ותמיד הטיף למוסלמים לרחם על הילדים . עמרו בן שועייבּ סיפר כי הנביא עליו השלום אמר : " אין זה מן המאמינים , האדם שאינו מרחם על הקטנים ומכבד את הזקנים " .

      אבו הוריירה סיפר גם הוא שהנביא עליו השלום נישק את נכדו אל-חוסיין בן עלי , בנוכחותו של אל-אקרע בן חאבס . בן חאבס אמר לנביא כשראה אותו מנשק הילד הקטן : אני נשבע באלוהים שיש לי עשרה ילדים , ומעולם לא נישקתי אחד מהם!

      הנביא ענה לו : " האדם שאינו מרחם לא ירוחם " .

      הגברת עאאישה סיפרה : " באה לביתי אחת הנשים המסכנות עם שתי בנותיה  הקטנות , ושאלה אותי על מה לאכול , אני נתתי לה שלושה תמרים . האישה נתתה לכל בת אחד , ועמדה לאכול את השלישי , אולם הבנות שאכלו חלקן שאלו אותה עוד , היא חילקה את התמר שלה לשנים ונתתה לשתי הבנות . שמחתי לראות ההתנהגות הזו , וסיפרתי לנביא עליו השלום על האישה הזו , הוא אמר לי : " אלוהים יכניס את האישה הזו לגן עדן " .  

      אבו קתאדה בן רבעי סיפר כי הנביא עליו השלום אמר :
" לפעמים מתכוון אני להאריך את זמן התפילה בציבור , אולם אני אקצר אותה לאחר שמיעתי לבכי של התינוקות שאמהותיהם משתתפות בתפילה " . משמע הדבר שהנביא מוחמד ריחם על התינוקות
ועל אימהותיהם , והשתדל לסיים את התפילה במהירות כדי יחזרו האמהות המתפללות לתינוקות הבוכים שלהן .

      אנש בן מאלק סיפר כי הנביא עליו השלום נהג לברך את הילדים לשלום בכל פעם והוא עובר עליהם בדרך .

      הוא סיפר עוד כי הבנות הקטנות במדינה נהגו לשחק עם הנביא עליו השלום , רבים הם המקרים שאחת הבנות הקטנות תופסת את ידי הנביא עליו השלום , ומושכת אותו להסתובב בדרכי אל-מדינה , ללא מטרה  .

 

4 – הנביא מוחמד וקרובי המשפחה .

      מוחמד עליו השלום האיץ במוסלמים לבקר אצל קרובי המשפחה ולהטיב להם . הוא אמר : " לכל הרוצה שאלוהים יגדיל לו את פרנסתו ויאריך לו את חייו, עליו להטיב לקרובי משפחתו ולבקר אצלם ברציפות " .

      אנש בן מאלק אמר : היה לאבו טלחה רכוש גדול , והיה לו גן של עצי תמר ששמו ( ביירחאא ) , הגן הזה היה המועדף ביותר על אבו טלחה , אולם כשהתגלו הפסוקים : " לא תזכו בחסד עד אם תוציאו ממון מאשר תאהבו . כל אשר תוציאו , אלוהים יֵדענו " ( סורת בית עמרם : 92 ) . אז הלך אבו טלחה לנביא עליו השלום ואמר לו : אני מוותר על הגן שלי ביירחאא לעניים של המוסלמים !

      הנביא ענה לו , זה יותר טוב אבו טלחה , זה עסק מרוויח , אולם אני רואה שתחלק אותו על קרובי משפחתךָ !

      אבו טלחה נענה לדברי הנביא עליו השלום , וחילק את הגן שלו על קרובי משפחתו .

5 – מוחמד המבקר

      אבו הוריירה סיפר כי הנביא מוחמד תפילת אלוהים עליו וברכתו לשלום אמר : " אחד האנשים יצא לבקר אצל חבר שלו בכפר סמוך , אלוהים שלח לו מלאך בדרך . בהגיעו לכפר המלאך שאל את האיש : לאיין אתה הולך ? אמר אני הולך לבקר אצל חבר שלי !

      המלאך שאל אותו עוד פעם : האם אתה רוצה משהו ממנו ?

      האיש ענה : לא ! אני רק אוהב אותו למען אלוהים !

      המלאך אמר לו : אז אני שליח של אלוהים לך להודיע לך שאלוהים אהב אותךָ כמו אהבתָ את החבר שלךָ ! " .

     

      עבד אללה בן עבאס סיפר כי הנביא עליו השלום , שאל את המלאך גבריאל : למה אתה לא מרבה לבקר אצלנו ?

      אז התגלה הפסוק : " לא נרד ממורמים אלא במצוות ריבונך . לו כל אשר לפנינו ואשר מעבר לנו וכל אשר בין זה לזה "

( סורת מרים : 64 ) .

6 – מוחמד מצווה לרחם על היתומים  

      הנביא מוחמד עליו השלום ציווה על המוסלמים להטיב ליתומים , ולעשות חסד עמם . סהל בן סעד סיפר כי הנביא עליו השלום אמר : " אני והמפרנס את היתום שכנים בגן עדן כמו שתי אצבעות " .

      אבו הוריירה סיפר גם הוא כי אחד האנשים התלונן לנביא עליו השלו על גסות לבו !

נביא אלוהים מוחמד עליו השלום אמר לו : " אם רוצה אתה להתרכך , עליךָ להאכיל את המסכינים , ולטפוח בחיבה על ראשי היתומים " .

7 – מוחמד והמסכנים

      הנביא מוחמד עליו השלום ציווה על כל מוסלמי להתנהג כראוי עם המסכנים והעניים , הוא אמר : " הַכֵּרות הרעות ביותר הן אשר הוזמנו להן העשירים בלבד ולא הוזמנו להן העניים והמסכנים " .

      הוא אמר עוד : " הטיבו למסכנים בשבילי , אני נשבע שאלוהים אינו מפרנס אותכם ומנחיל ניצחון לכם אלא בגלל המסכנים שבקרבתכם ".

8 – מוחמד והשכנים

      אבו הוריירה סיפר כי הנביא עליו השלום אמר : " אני נשבע שהוא לא יהיה מאמין ! אני נשבע שהוא לא יהיה מאמין ! אני נשבע שהוא לא יהיה מאמין ! " שאלנו מי היא ?

      הוא ענה : האיש שפוגע בשכנים שלו .

      בסיפור אחר הוא אמר : " האי

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day