1. Articles
  2. שאלות מטרידות
  3. האם אללה קיים במציאות ??

האם אללה קיים במציאות ??

Under category : שאלות מטרידות
6268 2010/01/06 2024/05/27

שאלות מטרידות (2)

 

האם אללה קיים במציאות ??

שאלה זו היא אחת השאלות המטרידות לשכלם של רבים, אולי בשיחה הבאה תוכל קורא יקר לעמוד על האמיתות של הימצאות אללה .

שאלה: תוכיח לי את מציאות אללה, באופן שאהיה בטוח בקיומו?

תשובה: לפני שנתחיל בוא נסכים על כללים להוכחה, מה נחשב להוכחה? מתי אתה מחליט על מציאותו של משהו ומתי אתה מסתפק?

האם אתה מסתפק אם אתה קיים? אני מניח שלא, אתה מבין, מרגיש ורואה שאתה קיים, נכון?

השואל: נכון, כל דבר שאני יכול להרגיש, לראות או למשש אני בטוח שהוא קיים, כל מה שאני יכול לחוש ב- 5 החושים שלי אני יכול להיות בטוח שהוא קיים.

המשיב: האם אתה בטוח שאני קיים, כן אני זה שכותב אליך כרגע, זה שאתה קורא את תשובתו, האם אתה מסתפק בקיומי? או שאתה בטוח שאני קיים?

השואל: כן, אני בטוח בקיומך אני רואה את האותיות מסודרות, אני מבין שמשהו בעל שכל כתב לי את הדברים.

המשיב: בדיחה ידועה מספרת על מורה ברוסיה שקרא לכל תלמידיו ואמר להם שאללה אינו קיים מכיוון שלא ניתן לראות אותו. אז קם אחד התלמידים ממושבו וצעק "איננו רואים את שכלו של המורה, מכאן שלמורה אין שכל"!

גם את הנגר שבנה את הכיסא עליו אתה יושב אתה לא רואה כרגע, יתכן אפילו שהנגר לא חי ובכל זאת אתה מבין הגיונית שמישהו עשה את הכיסא והוא לא נוצר ללא יד מכוונת.

ראית פעם גלי קול? ראית פעם חמצן? ראית פעם גלי רדיו? אתה יודע שכל הדברים האלה קיימים בזכות המסקנות שהשכל הורה לך לא מפני שראית אותם.

את החשמל אנחנו לא רואים אבל אנחנו רואים את פעולתו רואים פלורוסנט דלוק, רואים מחשב דלוק, ואנחנו מבינים שיש כוח הנקרא חשמל, את "כוח המשיכה" אנחנו לא רואים אבל אנחנו יכולים לראות שהוא קיים כל חפץ שנזרוק יימשך לארץ למרות שאנחנו לא רואים את החשמל ואת כוח המשיכה אנחנו מבינים בהגיון שברשותנו שהם קיימים.

זאת אומרת שלא רק 5 החושים שלנו יכולים להוכיח על קיומו של משהו, מספיק שיש לנו הוכחות לוגיות הגיוניות שמשהו קיים, אנחנו מבינים שהוא קיים.

לסיכום: להוכיח את מציאות אללה אנחנו לא צריכים לראות אותו אלא מספיק שיהיה מוכח לנו שהוא קיים על ידי ההיגיון שברשותנו.

לאחר שסיכמנו מה מקובל עלינו כהוכחה למציאותו של משהו אנחנו יכולים להתקדם.

ובכן, ישנם דרכים ואפשרויות רבות להוכיח את מציאותו של אללה כדי לא להטריח אותך,בחרתי אחת מהם

נסכם את ההוכחה, ולאחר מכן נסביר אותה ונראה שיש לה גם חריגים יוצאים מהכלל.

סיכום ההוכחה:

1) טענה: לכל סדר יש מסדר.

2) עובדה: העולם מסודר.

3) מסקנה: לעולם יש מסדר. (הוא אללה)

אם נסכם זאת במילים: כל דבר מסודר מעיד על מישהו שסידר אותו, וכיוון שהעולם מסודר, אנחנו מגיעים למסקנה שיש משהו שסידר אותו- הבורא.

כל סדר שאין סיכוי שסודר ללא יד מכוונת, חייב להיות מסדר.

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day