1. Articles
  2. סימני יום הדין
  3. היחצות הירח

היחצות הירח

Under category : סימני יום הדין
7277 2010/01/06 2023/03/30

סימני יום הדין (1)

היחצות הירח

 

היחצות הירח נחשבת לאחת סימני השעה אשר הופיעה בפועל בתקופת הנביא עליו השלום. בהיותו מטיף לכופרים מבני עמו על האיסלאם, הם שאלו אותו שיראה להם נס כדי שיאמינו לו, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום נענה להם והורה לירח להיחצות ולהתפצל לשני חצאים.

אנש בן מאלק סיפר כי העם במכה ראה את היחצות הירח, אולם הם עמדו על דעתם, ולא האמינו לנביא מוחמד עליו השלום, ואף האשימו אותו בכישוף .

אללה ישתבח שמו הזכיר את האירוע הזה, וקשר אותו להתקרבות יום הדין בקוראן, הוא ישתבח שמו אמר :" יום הדין התקרב והירח נחצה " ( סורת הירח : 1 ) .

למקרה הזה היו עוד מעידים שאישרו מקרה זה- עבד אללה בן מסעוד אמר: " הירח נחצה לשניים מול עינינו ועיני העם במכה, אז ראינו חצי מעבר להר וחצי בפני ההר, הנביא עליו השלום אמר לנו הַעידו על הנס הזה".

מספר רב של מחקרים מודרניים במערב גילו כי בירח יש סימן של היבקעות, וזה מעיד על הצדק של הנביא מוחמד, ועל אמיתות התרחשות נס זה .

 

 

Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day