1. Articles
  2. PETUNJUK RASULULLAH ( Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam ) Dalam Ibadah, Muamalah dan Akhlaknya ...
  3. Petunjuk rasul  dalam thaharah dan buang hajat a. Petunjuk rasul  dalam hal buang hajat

Petunjuk rasul  dalam thaharah dan buang hajat a. Petunjuk rasul  dalam hal buang hajat

Article translated to : العربية 中文

 

1. petunjuk rasul rdalam thaharah dan buang hajat

a. petunjuk rasul rdalam hal buang hajat.

1. rasulullah rketika hendak masuk wc mengucapkan:

 “ ya allah aku berlindung kepada-mu dari gangguan setan laki-laki dan perempuan.” hr: q.

dan apabila keluar beliau mengucapkan”

 

 (aku memohon) ampunan-mu (ya allah)” (hr: d, t, jh).

2. yang sering beliau lakukan adalah kencing dengan duduk.

3. beliau istinjak dengan air, dan terkadang dengan batu, dan terkadang menggabungkan keduanya.

4. beliau beristinjak dengan tangan kirinya.

5. dan ketika selesai beristinjak dengan air, beliau pukulkan tangannya ke tanah. 

6. dan tatkalah bepergian dan hendak buang hajat, beliau menjauh ke suatu tempat hingga tidak terlihat para sahabat.

7. dan terkadang beliau bersembunyi dibalik orang besar, dan terkadang dibalik dahan kurma, dan terkadang dengan pohon di lembah.

8. dan beliau ketika kencing memilih tempat yang tanahnya lunak.[1]

9. dan ketika duduk untuk buang hajat, beliau tidak mengangkat pakaiannya kecuali jika dekat dengan tanah.

10. dan jika ada orang yang mengucapkan salam kepadanya di saat beliau kencing, beliau tidak menjawabnya.

 

[1]zaadul ma’ad (1/163)

 

 

Next article
Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day