1. Articles
  2. PETUNJUK RASULULLAH ( Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam ) Dalam Ibadah, Muamalah dan Akhlaknya ...
  3. c. Petunjuk rasul rterkait sodaqoh sunnah

c. Petunjuk rasul rterkait sodaqoh sunnah

Article translated to : 中文

 

 

c. petunjuk rasul rterkait sodaqoh sunnah[1]
 
1. rasulullah radalah manusia paling besar sedekahnya dengan apa yang beliau miliki, beliau tidak memandang banyak apa yang diberikan allah idan tidak pula memandangnya sedikit.
 
2. dan tidak ada seorangpun yang meminta beliau sesuatu kecuali beliau memberikannya, baik sedikit atau banyak.
 
3. dan gembiranya beliau dengan apa yang beliau berikan lebih besar dibanding gembiranya seseorang  yang mengambil dengan apa yang diambilnya.
 
4. dan jika beliau tahu ada orang yang membutuhkan, beliau lebih mengutamakanya atas dirinya sendiri, terkadang dengan makanannya, dan terkadang pakaianya.
 
5. dan siapapun orang yang bergaul denganya tidak akan dapat menahan dirinya dari sikap bermurah hati dan dermawan.
 
6. dan beliau suka menvariasikan jenis-jenis pemberian dan sodaqohnya, terkadang dengan hadiah, dan terkadang dengan sodaqoh, terkadang dengan hibah, dan terkadang dengan cara membeli sesuatu lalu beliau memberikan barang dan harganya kepada penjualnya, dan terkadang meminjam sesuatu lalu mengembalikanya dengan lebih banyak, dan terkadang juga menerima hadiah dan membalasnya dengan yang lebih banyak.
 
------------------------------
[1] zadul ma’ad (2/21)
Previous article Next article
Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day