1. Articles
  2. PETUNJUK RASULULLAH ( Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam ) Dalam Ibadah, Muamalah dan Akhlaknya ...
  3. 6. Petunjuk Rasulullah rterkait istisqo (meminta hujan)

6. Petunjuk Rasulullah rterkait istisqo (meminta hujan)

Article translated to : 中文

 

 

6. petunjuk rasulullah rterkait  istisqo[1](meminta hujan)
 
1. beliau meminta hujan di atas mimbar saat khutbah, dan beliau pernah meminta hujan pada selain hari jumat, dan beliau meminta hujan dengan duduk di masjid dan mengangkat kedua tanganya berdoa kepada allah i.
 
2. dan doa yang diriwayatkan dari rasulullah rdalam istisqa’ adalah:
 
 
“ya allah turunkanlah hujan kepada hamba-hamba-mu dan makhluk-makhluk hewan-mu, dan sebarkanlah rahmat-mu, dan hidupkanlah negeri-mu yang mati” (hr: abu dawud).
 
 
“ ya allah, turunkanlah hujan kepada kami, hujan yang menyelamatkan, yang baik akibatnya, yang deras, yang bermanfaat tidak membawa madharat, segera tidak tertunda.” (hr: abu dawua).
 
3. dan jika melihat mendung dan angin hal itu diketahui pada wajahnya, maka baliau maju dan mundur, dan jika turun hujan hilang kesusahanya.
 
4. dan ketika melihat hujan, mengucapkan:
 
 «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نافعًا»
 
'ya allah jadikanlah hujan yang bermanfaat” (hr: bukhari muslim). dan beliau membuka bajunya hingga hujan mengenainya, maka beliau ditanya tentang hal itu, beliau mengatakan:
 
 
 
 
“karena ia baru mengenal rabbya” (hr: muslim).
 
5. dan ketika hujanya deras, mereka meminta beliau ragar memohon dicerahkan (cuaca), maka beliau memohon bagi mereka agar dicerahkan, dan mengucapkan:
 
 
 
 
 
 
“ ya allah, (turankanlah) terhadap sekeliling kami dan bukan terhadap kami,  ya allah (turunkanlah pada bukit-bukit kecil, dan dataran-dataran tinggi dan gunung-gunung, dan perut-perut lembah, dan pada tempat-tempat tumbuhnya pohon” (hr: bukhari muslim).
 
--------------------------------------
 
[1] zadul ma’ad ( 1/439)

Previous article Next article
Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day