1. Articles
  2. tonyo&jowab
  3. Orang yang Menyembelih Untuk Jin Bukanlah Muslim

Orang yang Menyembelih Untuk Jin Bukanlah Muslim

Under category : tonyo&jowab
2243 2013/08/12 2024/05/19
Apabila seseorang meninggal dan ia memiliki kebiasaan menyembelih untuk jin, terus saja berbuat demikian; apakah boleh didoakan dan dishalatkan?Al-Hamdulillah. Orang seperti itu tidak boleh dishalatkan, dimandikan dan dikafani. Ia tidak dianggap sebagai orang muslim, dan tidak dikuburkan bersama mereka, karena ia adalah musyrik. Demikian juga halnya orang yang berdoa kepada jin, para wali atau para penghuni kuburan atau bernadzar untuk mereka. Wal 'iyadzu billah.
Kitab Majmu' Al-Fatawa wal Maqalat Al-Mutanawwi'ah oleh Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz -Rahimahullah- (149)
Previous article Next article
Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day