1. Articles
  2. Beginilah Rasulullah Bersama Keluarganya
  3. Aisyah Menceritakan Bantal Rasulullah

Aisyah Menceritakan Bantal Rasulullah

765 2019/05/06 2024/05/18

 Dari Aisyah z  ia berkata :

" Bantal Rasulullah yang dijadikannya untuk bersandar terbuat dari kulit yang berisi sabut ". ([1])[1] HR. Muslim (2082)

 

Previous article Next article
Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day