1. Articles
  2. Dit is Mohammad
  3. Naar zijn meelevende grootvader

Naar zijn meelevende grootvader

Under category : Dit is Mohammad
4866 2010/12/08 2024/04/25

naar zijn meelevende grootvader
‘abdoel-moettalib bracht de jongen naar mekka. hij had warme gevoelens voor de jongen, zijn wees-kleinzoon, wiens meest recente ramp (de dood van zijn moeder), nog meer aan de pijn van het verleden toevoegde. ‘abdoel-moettalib was liefdevoller jegens zijn kleinzoon dan voor zijn eigen kinderen. hij liet de jongen nooit ten prooi aan eenzaamheid, maar gaf altijd de voorkeur aan hem boven zijn eigen kinderen. ibn hisjam heeft overgeleverd: “in de schaduw van al-ka'bah was een matras gelegd, voor ‘abdoel-moettalib.

 


zijn kinderen zaten gewoonlijk om de matras heen, uit eerbied voor hun vader, maar mohammed s.a.w. zat er gewoonlijk op. zijn ooms haalden hem dan terug, maar als ‘abdoel-moettalib aanwezig was, zei hij: ‘laat mijn kleinzoon. ik zweer bij allah, dat deze jongen een veelbetekenende positie zal bekleden.' hij liet de jongen gewoonlijk op zijn matras zitten, klopte hem op de rug en was altijd tevreden met wat de jongen deed.”

 

 

toen mohammed s.a.w. acht jaar, twee maanden en tien dagen oud was, stierf zijn grootvader ‘abdoel-moettalib in mekka. de zorg voor de profeet s.a.w. werd nu aan zijn oom aboe talib overgedragen, die de broer van de vader van de profeet s.a.w. was.
aboe talib zorgde op de best mogelijke manier voor zijn neefje. hij zette hem bij zijn kinderen en gaf aan hem de voorkeur boven hen. hij behandelde de jongen met veel respect en hoge achting.

 


aboe talib bleef zijn neefje veertig jaar lang koesteren en verleende hem alle mogelijke bescherming en ondersteuning. zijn relaties met de anderen werden beoordeeld in het licht van de wijze waarop zij met de profeet s.a.w. omgingen. ibn ‘asakir heeft op gezag van djalhamah ibn ‘arfoeta overgeleverd, dat die zei: “ik kwam naar mekka in een jaar waarin het niet regende, dus de qoeraisj zeiden: ‘oh, aboe talib, de vallei is bladloos geworden en de kinderen zijn hongerig, laat ons gaan bidden om regen.' aboe talib ging naar al-ka'bah met een jonge knaap, die zo mooi als de zon was en een zwarte wolk hing boven zijn hoofd. aboe talib en de jongen stonden bij de muur van al-ka'bah en baden om regen. onmiddellijk verzamelden de wolken zich vanuit alle richtingen en er viel zware regen en dat veroorzaakte de komst van bronnen en de groei van planten in de stad en het land.”

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day