1. Articles
  2. Dit is Mohammad
  3. As-Salaat (het gebed)

As-Salaat (het gebed)

Under category : Dit is Mohammad
4728 2010/12/08 2024/04/22

as-salaat (het gebed)

moeqatil ibn soelaiman zei: “de salaat (het gebed) was al in een vroeg stadium van de islamitische oproep als een verplicht ritueel ingesteld, een salaat van twee rakaat (gebedsonderdeel) in de morgen en hetzelfde in de avond: “ en verheerlijk en lofprijs jullie heer in de avond en in de ochtend.”(qs ghaafir 40: 55)

ibn hidjr zei: “het is absoluut zeker, dat de profeet s.a.w. de gewoonte had te bidden voor ‘de nachtelijke reis', maar het blijft een controversiële kwestie, rondom de vraag of het gebed al als een verplicht ritueel was ingesteld voor het opleggen van de regelgeving betreffende de gewone vijf gebeden per dag. er is overgeleverd, dat het verplichte gebed op twee keer per dag, 's morgens voor zonsopgang en na zonsondergang was vastgesteld.” het is door een keten van overleveraars verteld dat, toen de profeet s.a.w. de eerste openbaring ontving, djibriel (gabriël) – de engel – verder ging en hem onderwees, hoe hij woedoe (wassing) in acht moest nemen. toen de profeet s.a.w. klaar was, nam hij een handvol water en besprenkelde zijn lendenen ermee.

ibn hisjam heeft overgeleverd dat, wanneer het tijd voor de gebeden was, de boodschapper van allah s.a.w. en zijn metgezellen, naar een bergvallei gingen, om in het geheim te bidden.

op een keer zag aboe talib de boodschapper van allah s.a.w. en ali bidden, hij vroeg hen waar ze mee bezig waren. toen hij te weten kwam, dat het het verplichte gebed was, zei hij hen om standvastig te blijven in hun gebruiken.

 

 

 

 

 

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day