1. Articles
  2. Dit is Mohammad
  3. Lamartine, een Franse geleerde, zegt

Lamartine, een Franse geleerde, zegt

Under category : Dit is Mohammad
4364 2010/12/08 2024/02/27

lamartine, een franse geleerde, zegt:

"als een groots doel, beperkte middelen en verbazingwekkende resultaten de drie criteria zijn van menselijke genialiteit, wie zou dan een groots man uit de moderne geschiedenis durven te vergelijken met mohamed? de meest beroemde mannen creeerden slechts legers, wetten en koninkrijken.

zij stichtten slechts stoffelijke, materiele machten die vaak voor hun ogen ineenstortten. deze man, mohamed, kreeg niet alleen legers, wetten, koninkrijken, mensen en dynastien in beweging, maar ook miljoenen mensen in een-derde van de toen bewoonde wereld; en meer dan dat, hij bracht de altaren, de goden, de religies, de ideeen, de geloven en de zielen in beweging…….zijn vastberadenheid om te overwinnen, zijn ambitie, die volledig toegewijd was aan een idee, op geen enkele manier strevende naar het scheppen van een macht, zijn eindeloze gebeden, zijn mystieke conversaties met allah, zijn dood en zijn triomf na zijn dood; dit alles is bewijs van een sterke overtuiging dat hem de kracht gaf om een dogma te veranderen. dit dogma was tweevoudig: de eenheid van allah en het immateriele van allah; het eerste laat zien wat allah is, het laatste wat allah niet is; de een vernietigt valse goden met het zwaard, de ander geeft een idee aan met woorden." "filosoof, spreker, apostel, wetgever, strijder, veroveraar van ideeen, ervormer van rationale dogma's, van een beweging zonder beelden; de stichter van twintig territoriale machten en van een spirituele macht; dat is mohamed. als we alles wat we gebruiken om menselijke grootsheid te meten in beschouwing nemen kunnen we zeggen, is er een mens grootser dan hij?"(lamartine, histoire de la turquie, paris, 1854, vol. 2, pp.276-277)

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day