1. Articles
  2. Artikels
  3. Is de Islam een Fatalistisch godsdienst

Is de Islam een Fatalistisch godsdienst

Under category : Artikels
2728 2013/09/28 2024/05/22

De meeste Moslims vinden het behoorlijk vreemd dat hun religie, die een prachtige balans vindt tussen geloof en daad, ervan beschuldigd zou kunnen worden “fatalistisch”(1) te zijn.

Wellicht kwam de misvatting tot stand omdat de Moslim geleerd wordt te zeggen: “Lof is aan Allah (de Ware God)!” wanneer er iets goeds of slechts gebeurt. Dit is omdat de Moslims weten dat alles van de Almachtige God komt, die de Alwetende Onderhouder van het Universum is, en dat omdat een Moslim compleet op Allah zou moeten vertrouwen, wat er dan ook gebeurde wel een goede reden zou moeten hebben. Echter, dit betekent niet dat Moslims niet wordt onderwezen om geen actie te nemen in het leven - juist het tegenovergestelde is waar.

De Islaam vereist niet alleen geloof, maar ook actie - zoals het gebed, vasten en liefdadigheid. Om meer precies te zijn, in de Islam zijn daden onderdeel van iemands geloof. De Islaam verwerpt de extreme overtuigingen die sommige religies onderwijzen, zoals dat je niet naar een dokter moet wanneer je ziek bent, maar alleen maar tot Allah (de ware God) moet bidden om je te genezen, volledig. De levensvisie van de Islam is zeer positief, omdat het onderwijst dat menselijke wezens in dit leven positieve daden kunnen verrichten. Dit was zeker hetgeen dat werd onderwezen door de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - aan zijn volgelingen - omdat zij duidelijk de daad van het verspreiden van de Islam op zich namen, van Spanje tot Marokko in een heel korte tijd.

Ook al onderwijst de Islam dat Allah (de Ware God) weet wat de mensen zullen doen, voordat zij het doen, hebben mensen nog steeds een vrije wil.

Allah (de Ware God) is zeker Alwetend en Alwijs, wetend wat er gaat gebeuren met iedereen, voordat het gaat gebeuren - dit te ontkennen, zou het ontkennen van Allah zelf betekenen. Echter, had de mens geen vrije wil, dan zou het belachelijk en onrechtvaardig zijn van Allah om te eisen dat zij zekere dingen doen en bepaalde dingen geloven. Ver van “fatalistisch” te zijn, onderwijst de Islam dat het voornaamste doel in het leven van een mens Godbewustzijn is. Dankzij dit maken de Moslims zich minder zorgen om materiële zaken en beschouwen hun wereldse zaken in een correct perspectief. Dit komt door het feit dat de Islaam duidelijk onderwijst dat als de mensen de Almachtige God aanbidden en op Hem alleen vertrouwen, zij zich dan geen zorgen hoeven te maken - omdat Allah (de Ware God) wil wat het beste voor hen is.

Ware vrijheid, vanuit het Islamitische perspectief, betekent niet het doelloos volgen van alle menselijke begeerten voor eten, drinken, welvaart en seks. Integendeel, vrijheid betekent het in staat zijn de primaire verlangens te controleren en die in een correcte en toegestane manier te vervullen. Dit brengt iemands begeerten in overeenstemming met wat Allah voor ons wil - alleen dan is een mens werkelijk vrij!

 Bron: Misconceptions about Islaam

(1)Voetnoot van de vertaler: D.w.z. gelovend in het noodlot, dat de mens geen enkele invloed heeft op zijn lot.

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day