1. Articles
  2. Artikels
  3. De deugden van al-aqsa Moskee

De deugden van al-aqsa Moskee

Under category : Artikels
3197 2014/04/19 2024/05/18

De pijn en het verdriet van een moslim neemt met de dag toe vanwege de situatie van al-Aqsa moskee en de bezetting ervan door de misdadige joden, hun schending van zijn heiligheid, hun aanval tegen de onschendbaarheid en positie ervan en hetgeen wat zij in deze moskee en met zijn mensen van verschillende soorten overtredingen en criminaliteit verrichten.


De Aqsa moskee is een geweldige gezegende moskee en bezit een hoge status in de zielen van de gelovigen en (bezit) een verheven positie in hun harten. Het is een moskee die gespecificeerd is in het Boek van Allah en de soennah met vele bijzondere kenmerken, eigenschappen en deugden die duiden op zijn hoge status en waardering.

 


Van de deugden van al-Aqsa moskee is dat het een van de drie begunstigde moskeeën is waarbij het toegestaan is om ernaar te reizen met de intentie van aanbidding. Op gezag van abie Hoerayrah (رضي الله عنه) op gezag van de profeet (صلى الله عليه وسلم) die heeft gezegd:

 

 


"Onderneem geen reis behalve naar de drie moskeeën: de Haram (heilige) moskee[1], de moskee van de boodschapper (صلى الله عليه وسلم) en de Aqsa moskee." [2]

 


Van de deugden van al-Aqsa moskee is dat het de tweede moskee op aarde was. Op gezag van abie Dhar (رضي الله عنه) die zei: "O boodschapper van Allah, welke moskee werd als eerste op de aarde geplaatst?

Hij (صلى الله عليه وسلم) zei: `De Haram (heilige) moskee.´

Ik (abie Dharr) zei: `En daarna?´

Hij (صلى الله عليه وسلم) zei: `De Aqsa moskee.´

Ik (abie Dharr) zei: `Hoeveel jaren was er tussen hen?´

Hij (صلى الله عليه وسلم) zei: `Veertig jaar.´ Vervolgens, waar je ook bent terwijl de tijd van het gebed is aangebroken, bidt het daar want hierin zit de deugd (i.e. het gebed op tijd bidden)´"[3]

 


Van de deugden van al-Aqsa moskee is dat het de eerste qiblah (gebedsrichting) van de moslims was voordat dit werd opgeheven en werd gewijzigd naar (de richting van) de ka`bah. Op gezag val al-Baraa` (رضي الله عنه) die zei: "Wij baden 16 of 17 maanden lang met de profeet (صلى الله عليه وسلم) in de richting van Bayt al-Maqdis (Jeruzalem), vervolgens werd hij (door Allah) opgedragen om zijn gezicht te wenden richting de qiblah."[4]


Van de deugden van al-Aqsa is dat het een moskee is in een gezegende plek. Allah (تعالى) zegt:

)سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ(

"Heilig is Degene Die s`nachts Zijn dienaar van de masjid al-Haram naar masjid al-Aqsa heeft gebracht waarvan Wij de omgeving hebben gezegend." [al-Israa(17):1]

En er werd gezegd: als er geen enkele (andere) deugd was voor deze moskee behalve deze deugd dan was dit voldoende geweest.

 


En haar aarde (m.a.w. plek) is de plek van verzameling en opstanding (op de dag des Oordeel). Op gezag van Maymoena slavin van de profeet (صلى الله عليه وسلم) die zei: "Ik zei: `O boodschapper van Allah adviseer ons over Bayt al-Maqdis.´

 


Hij (صلى الله عليه وسلم) zei: `de aarde (m.a.w. plek) van verzameling en opstanding.´"[5]

Van de deugden van al-Aqsa moskee is dat het de vertrekplaats was waar de boodschapper (صلى الله عليه وسلم) omhoog werd gestegen naar de hemel. Op gezag van Anas ibn Maalik (رضي الله عنه) dat de boodschapper van Allah (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd: "Er werd mij al-Boeraaq gebracht wat een lange witte dier is die groter is dan een ezel maar kleiner is dan een muilezel die zijn hoef aan de rand van het gezichtsveld kan plaatsen. Ik besteeg het dier totdat ik aankwam bij Bayt al-Maqdis. Ik bond het (dier) vast aan een ring die door de profeten gebruikt werd. Vervolgens betrad ik de moskee en bad er twee rak`ahs. Vervolgens ging ik naar buiten en kwam Djibriel (عليه السلام) naar mij toe met een vat wijn en een vat melk. Ik koos de melk waarop Djibriel (صلى الله عليه وسلم) zei: `Je hebt de fitrah (het natuurlijke) gekozen.´ Vervolgens steeg hij met mij op naar de hemel." [6]

 


Van de deugden van al-Aqsa moskee is dat het gebed erin wordt vermenigvuldigd. Op gezag van aboe Dhar (رضي الله عنه) die zei:

"Wij waren aan het discussiëren in de aanwezigheid van de boodschapper van Allah (صلى الله عليه وسلم) over wat beter was: de moskee van de boodschapper van Allah (صلى الله عليه وسلم) of de Bayt al-Maqdis moskee? .

 


De boodschapper van Allah (صلى الله عليه وسلم) zei: "Het gebed in deze moskee (i.e. van de profeet) is vier keer beter dan het gebed daar (i.e. Bayt al-Maqdis) en wat een goede plek is het om te bidden. Spoedig (zal er een tijd komen) dat een persoon geen stuk land (i.e. plek) ter grote van een paarden touw zal bezitten zodat hij Bayt al-Maqdis kan zien wat beter voor hem is dan de gehele doenyaa (wereld) – of hij zei: beter dan de doenyaa en wat het bezit."[7]

 


En dit is een teken van zijn profetische tekenschap (صلى الله عليه وسلم), want hij kondigde in zijn tijd de huidige situatie van Bayt al-Maqdis aan en de hechting die het heeft in de harten van de moslims. En dat de plotten van de vijanden zullen toenemen jegens de Aqsa moskee. Zelfs dat de gelovige zal wensen dat hij een kleine plek zou hebben waaruit hij kan glanzen naar de Aqsa moskee, en dit zal geliefder zijn bij hem dan de gehele wereld en wat het bezit.

Van de deugden van al-Aqsa moskee is hetgeen wat overlevert is in de overlevering van `Abdoellah ibn `Amroe ibn al-`Aas (رضي الله عنه) op gezag van de profeet (صلى الله عليه وسلم) dat hij heeft gezegd:


"Toen Soelaymaan ibn Dawoed klaar was met het bouwen van Bayt al-Maqdis vroeg hij Allah om drie zaken: het oordelen (over zaken) wat in lijn is met Zijn oordeel, een domein (koninkrijk) die niemand na hem zou hebben en dat niemand er naartoe komt om er (alleen) te bidden behalve dat hij uit zijn zonden treedt zoals de dag dat hij geboren werd."

 


De profeet (صلى الله عليه وسلم) zei vervolgens: "Wat betreft twee zaken, die heeft hij gekregen en ik hoop dat hij de derde (zaak) ook heeft gekregen." [8]

 


Het zal een moslim niet zijn ontgaan wat de moslims ondergaan in Palestina aan pijn, doding en verdrijving vanwege de onafgebroken brute aanvallen door de vijandige dwangmatige joden. Het zal een moslim ook niet ontgaan dat de moslims in Palestina in nood zijn in het verkrijgen van eten, kleding en medicijnen. Het is dus een verplichting voor de moslims om zich te haasten om hen te hulp te schieten en om hen bij te staan in hun beproeving totdat zij de kracht krijgen om hun vijand te verslaan. En Allah (جل وعلا) beloont de gelovige die iets geeft aan zijn broeders. Hij beloond hen met een spoedige beloning en een beloning in het hiernamaals wanneer hij zijn beloning zal aantreffen op de dag dat geld noch kinderen van nut zullen zijn behalve degene die bij Allah komt met een zuiver hart.

 

 

Allah (تعالى) zegt:

(وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا)

"En wat jullie vooruitzenden voor jullie zelf aan goede daden, jullie zullen het bij Allah aantreffen. Het is een betere en grotere beloning." [al-Moezammil(73):20]

En Hij (تعالى) zegt:

(وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ)

"En wat jullie ook aan bijdragen uitgeven, Hij zal het vergoeden. En Hij is de Beste Der Voorzieners." [Sabaa(34):39]

En op gezag van abie Hoerayrah (رضي الله عنه) op gezag van de boodschapper van Allah (صلى الله عليه وسلم) die heeft gezegd: "Sadaqa vermindert rijkdommen niet." [9]

En op gezag van Moe`aadh ibn Djabal (رضي الله عنه) op gezag van de boodschapper van Allah (صلى الله عليه وسلم) die heeft gezegd: "Sadaqa blust de zonden zoals water het vuur blust."[10]


O moslims, wees dus gul jegens hen met hetgeen Allah jullie heeft gegeven. Toon genegenheid jegens hen en Allah zal jullie zegenen in jullie rijkdommen, jullie belonen met het goede en Hij zal jullie beloning vermenigvuldigen.


Op gezag van `Abdoellah ibn `Omar (رضي الله عنهما) dat de boodschapper van Allah (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd: "En Degene die een steun is voor zijn broeder, Allah zal een steun voor hem zijn."[11]


Laten we vermeerderen in het verrichten van doe`aa voor hen dat Hij (Allah) hen helpt in hun zwakte, hen versterkt en de plotten van de agressors tegen henzelf laat keren. Dat Hij het kwaad van de ongelovige tegenhoudt en Allah`s Kwaadheid en Bestraffing is zwaarder. Dat Hij de Aqsa moskee zuivert van de onrechtplegers en de tirannen, voorwaar Hij is Alhorend en Beantwoordt (de smeekbeden). -Einde-


[1] Masjid al-Haram: de heilige moskee in badr Mekka.

[2] Overgeleverd door al-Boechaarie (1189) en Moslim (1397).

[3] Overgeleverd door al-Boechaarie (3366) en Moslim (520).

[4] Overgeleverd door al-Boechaarie (4492) en Moslim (525).

[5] Overgeleverd door ibn Maadjah (1407). Authentiek verklaard door al-Albaanie (رحمه الله) in takhreedj ahadieth fadaa`iel as-shaam nr. 4.

[6] Overgeleverd door Moslim (162).

[7] Overgeleverd door al-Haakim (4/509) en heeft hem authentiek verklaard. Ad-Dahabie was het er mee eens.

[8] Overgeleverd door an-Nasaa`ie (693), ibn Maadjah (1408) en authentiek verklaard door al-Albaanie (رحمه الله) in Sahieh at-Targhieb (1178).

[9] Overgeleverd door Moslim (2588).

[10] Overgeleverd door at-Tirmidhie (2616) en authentiek verklaard door al-Albaanie (رحمه الله) in Sahieh Soennan at-Tirmidhie (2110).

[11] Overgeleverd door al-Boechaarie (2442) en Moslim (2580).

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day