1. Articles
  2. Wij geloven in Jezus (vrede zij met hem)
  3. Maagd Maria

Maagd Maria

1444 2014/03/16 2024/06/18

Het verhaal van Jezus (vrede zij met hem) in de Edele Qor-aan begint met de conceptie van zijn moeder Maria, toen de vrouw van ‘Imraan (Maria's moeder) een belofte deed haar kind te wijden aan de aanbidding van Allah in de Tempel. Dit is vermeld in de verzen: “Toen de vrouw van ‘Imraan zei: “Mijn Heer, voorwaar, ik wijd bij belofte aan U wat er in mijn buik is, aanvaard het van mij. Voorwaar, U bent de Alhorende, de Alwetende.” En toen zij haar gebaard had, zei zij: “Mijn Heer, ik heb haar gebaard, (het is) een meisje,” en Allah wist het best wat zij gebaard had – “en het mannelijke is niet als het vrouwelijke. En voorwaar, ik heb haar Maryam (Maria) genoemd, en ik smeek U haar en haar nakomelingen te beschermen tegen de vervloekte Satan.” Toen aanvaardde haar Heer haar vriendelijk en deed haar goed opgroeien. En Hij stelde haar onder de hoede van Zakariyyaa (Zacharia). Iedere keer dat Zakariyyaa in de (gebeds-) ruimte bij haar kwam vond hij levensvoorzieningen bij haar. Hij zei: “O Maryam, van waar heb jij dat?” Zij zei: “Dat komt bij Allah vandaan, voorwaar, Allah voorziet wie Hij wil zonder afrekening.” (Soerah Aal ‘Imraan (3), aayah 35-37)

 


De Edele Qor-aan geeft aan dat Allah de Almachtige Maria heeft gekozen, gereinigd en haar verhief boven alle andere vrouwen van deze wereld. Dit is vermeld in de volgende verzen: “En toen de Engelen zeiden: “O Maryam, voorwaar, Allah heeft jou uitverkoren en jou gereinigd en jou boven de vrouwen van de werelden uitverkoren.” O Maryam, gehoorzaam jouw Heer en kniel je voor Hem neer en buig je met de buigenden.” (Soerah Aal ‘Imraan (3), aayah 42-43 )

Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day