1. Articles
  2. Het slaan van vrouwen is verboden in Islam
  3. Het onderwerp van het slaan van vrouwen in andere religies

Het onderwerp van het slaan van vrouwen in andere religies

2114 2014/05/04 2024/04/18

 

Het onderwerp van het slaan van vrouwen is niet gelimiteerd tot een specifieke tijd of plaats. Dat is waarom het niet hoort bij een tijdperk of maatschappij, maar het is van alle tijden, zonder uitzondering. En voor diegene die de plaats van vrouwen uit de oudheid wil bestuderen, zijn er vele boeken die over dit onderwerp gaan in bijvoorbeeld het oude Rome, Griekenland, of de Chinese en Indiase cultuur etc.


Hoe werd in het Joodse geloof en in het Christendom het fenomeen van het vrouwen slaan bekeken? Het was wijdverspreid, zelfs in de gemeenschap van de profeet Jezus as. Heeft de profeet Jezus ooit gesproken over het verbod op het slaan van vrouwen ? Zijn er teksten in de bijbel, zowel het oude als het nieuwe testament die het verbieden of  zelfs het afkeuren van vrouwen aangeven ? Uit diepgaande studie blijkt dat dat niet het geval is.

 


De vragen die overblijven zijn: Zondigt een Joodse of Christelijke man, volgens zijn religie als hij zijn vrouw slaat? En wat zou zijn straf zijn volgens de verzen van de bijbel ? Hij zondigt niet, want er is geen vers over te vinden in de bijbel, noch in het oude noch in het nieuwe testament dat suggereert dat het een zonde zou zijn.


Laat ons ook kijken naar het boeddhisme en andere religies uit het verre oosten. Is er in hun teksten iets dat het slaan van vrouwen veroordeelt ?


Natuurlijk is er geen tekst in welke religie dan ook, die het slaan van vrouwen verbiedt behalve islam ! Zelfs als het oordeel over het slaan van vrouwen verplaatst wordt van de categorie van hetgeen verboden is naar het afkeurenswaardige, blijft islam de enige religie die duidelijk aangeeft dat het slaan van vrouwen een afkeurenswaardige handeling is! Maar alle andere religies, geven niets aan over dit onderwerp, noch als iets verbodens, noch als iets afkeurenswaardigs.

 


Bovendien, is er geen religie die de grenzen aangeeft voor een man in het geval hij zijn vrouw zou slaan, behalve in de islam. In andere woorden, als een Jood, Christen of Boeddhist de controle verliest over zich zelf en zijn vrouw slaat, wat zijn dan de grenzen die hij niet zou moeten overschrijden? Heeft het Jodendom, Christendom of Boeddhisme grenzen gesteld aan dit onderwerp, bijv. Wat te doen als hij zijn controle verliest, haar gezicht raakt etc. ? Natuurlijk niet !

 


Een ieder die de realiteit van alledag waarneemt zal een groot percentage van de Joden, Christenen of Boeddhisten zien die hun vrouwen slaan. Kijk, beste lezer, naar de rechtszaken die plaatsvinden in rechtbanken in Europa en Amerika, en u zult een gigantisch aantal mannen zien die huiselijk geweld hebben gepleegd jegens hun vrouw en kinderen.

 


Zelfs in de Arabische gemeenschap van voor de islam, waren mannen gewoon om hun vrouwen te slaan met zwepen alsof ze hun slaven waren, en dit werd zeer gewoon gevonden; niet verboden, noch illegaal. Maar toen de profeet saws kwam, veroordeelde hij deze zaak zeer scherp, hij zei:


‘Sommigen van jullie slaan jullie vrouwen als een slaaf en willen aan het eind van de dag gemeenschap met hen hebben.’

 


In deze hadith heeft de profeets saws de man die zijn vrouw in de ochtend slaat en vervolgens gemeenschap met haar wil hebben in de avond, scherp veroordeeld en toegesproken. Met andere woorden, hoe kun je wreed en onbeschoft zijn in de ochtend en vervolgens haar tederheid en gezelschap in de nacht verwachten en wensen?!!!

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day