1. Articles
  2. Het slaan van vrouwen is verboden in Islam
  3. Het onderwerp van islam over het slaan van vrouwen: Is het toegestaan of verboden in Islam?

Het onderwerp van islam over het slaan van vrouwen: Is het toegestaan of verboden in Islam?

3769 2014/05/03 2024/04/18

De bron van de islamitische wetten zijn de verzen in de Nobele Qur’an en de Sunnah van de profeet saws, en gebaseerd op deze twee, zullen we de conclusie trekken wat het oordeel is van islam over het slaan van vrouwen, en in dat licht, beste lezer, kunt u oordelen in welke categorie van handelingen het slaan van vrouwen thuishoort.  Te weten: de categorie van het verplichte, het aanbevelenswaardige, het toegestane, het afkeurenswaardige of hetgeen  verboden is?

 


Iyas bin Abd Allah zei dat de boodschapper van Allah saws zei: Sla geen vrouwen” , toen (een andere keer nadat de profeet het slaan van vrouwen had verboden) kwam ‘Umar ibn Al-Khattab bij de profeet saws, en zei tegen hem: “Vrouwen zijn de baas over hun man, zijn ongehoorzaam en behandelen ze arrogant en hebben slechte manieren.” Toen gaf de profeet saws hem toestemming om in zulke gevallen hen te slaan (een uitzondering makend voor dit soort gevallen). Hierna kwamen er vele vrouwen bij de profeet saws om te klagen over hun echtgenoten. Toen zei de profeet saws: “Vele vrouwen zijn bij de vrouwen van Muhammad gekomen om te klagen over hun echtgenoten, deze mannen zijn niet de besten onder jullie.(Abu Dawud, Ibn Majah, Ad-Darmi)

 


Uit deze analyse van de hadith kunnen we het volgende concluderen:

Deze Hadith (gezegde van de profeet saws) behelst drie verschillende overleveringen van de profeet saws, waarin hij wat zei in drie verschillende gevallen, en niet in een separaat geval:

 


Het eerste geval:

De profeet saws zei “Sla geen vrouwen.”, en hier eindigt het eerste geval, en het is hierom, dat diegene die deze woorden van de profeet gehoord had van de profeet saws met zekerheid zou weten dat de islamitische mening is over het slaan van vrouwen, dat dat verboden is en dat wie dat ook maar doet een zondaar is, omdat hij het bevel van de profeet saws genegeerd had.

 


Hierop volgend, richt ik mij tot u, beste lezer. Als u daar was op het moment dat de profeet saws zei: “sla geen vrouwen” zou u zeggen dat het slaan van vrouwen, volgens het islamitisch recht, verplicht, aanbevelenswaardig, toegestaan, afkeurenswaardig of verboden is ? En zou u zeggen dat diegene die dit doet beloond zou worden of bekeken zou worden als een zondaar ? En zou u zeggen dat islam de vrouwen onderdrukt en toestaat dat ze geslagen worden ?

 


De tweede situatie:

Nu, laat ons kijken naar het tweede gedeelte van de hadith, waarin (een andere keer nadat de profeet het slaan van vrouwen had verboden) kwam ‘Umar ibn Al-Khattab bij de profeet saws, en zei tegen hem: “Vrouwen zijn de baas over hun man, zijn ongehoorzaam en behandelen ze arrogant en hebben slechte manieren.”  Hier en alleen hier, bij wijze van uitzondering, gaf de profeet (rekening houdend met de omstandigheden van het leven) de toestemming om  een echtgenote te salaan en ALLEEN in dat specifieke geval. En hoe zou dat dan in zijn werk moeten gaan ? Dat zullen we later uiteenzetten.

 


De derde situatie:

En laat ons nu eens kijken naar het derde gedeelte van de hadith,  (Hierna kwamen er vele vrouwen bij de profeet saws om te klagen over hun echtgenoten. Toen zei de profeet saws: “Vele vrouwen zijn bij de vrouwen van Muhammad gekomen om te klagen over hun echtgenoten, deze mannen zijn niet de besten onder jullie.” ). En hier vindt u het uiteindelijke oordeel over het slaan van vrouwen en wel dat het een afkeurenswaardige en verboden daad is, als de echtenoot de grenzen aangegeven door Allah, overtreedt, zoals later nog toegelicht zal worden.

 


Begrijpt u uit deze hadith dat de boodschapper van Allah saws het aan om het even wie aanbeval om diens vrouw te slaan ? Of dat hij het slaan van vrouwen aanmoedigde ? Of dat hij ieder die zijn vrouw sloeg, prees ?!!! De metgezellen van de profeet waren er als de kippen bij om de goedkeuring van de profeet saws te ontvangen. En dat is waarom zij met zekerheid wisten dat diegene die zijn vrouw sloeg, niet degene is die de goedkeuring van de profeet saws zou ontvangen, maar juist het tegenover gestelde, Hij die zijn vrouw niet slaat en haar haar vergissingen vergeeft is degene die de goedkeuring van de profeet saws zal ontvangen. En zonder enige twijfel, zal elke daad die de profeet saws haat, vallen onder de categorie van de afkeurenswaardige , of zelfs de verboden handelingen

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day