1. Articles
  2. Het slaan van vrouwen is verboden in Islam
  3. Inleiding

Inleiding

1471 2014/05/01 2024/05/18

 

Alle lofprijzingen behoren Allah, De Heer van de werelden, toe, Hij die Mohamed saws gezonden heeft als een boodschapper met het prachtige nieuws, als een waarschuwer, alsook om de hele wereld op te roepen naar het pad van Allah, en als een helder schijnend licht. Moge  Allah’s zegeningen en vrede met hem, zijn familie en zijn metgezellen zijn.


En nu

Dit boek is geschreven als antwoord op de beschuldiging, door vele mensen geuit, die bedrogen en misleid zijn door de shaytaan. Het ‘slaan van vrouwen in de islam’ wordt besproken in vele bijeenkomsten en er zijn vele websites die deze zaak aankaarten, zonder kennis en verstand hierover. En sommige tegenstanders van de islam verzinnen leugens over dit onderwerp. Zij verzinnen woorden die nergens op gebaseerd zijn, en derhalve compleet ongegrond zijn. En vanwege deze reden, wil ik graag aan de geachte lezer duidelijk maken wat de werkelijke houding in de islam t.o.v. het slaan van vrouwen is. Ook de houding van andere religies hierin is belangrijk, omdat Islam de enige religie is die aangeeft dat het verboden is om vrouwen te slaan, zowel jong als oud. Aldus presenteer ik u een gedetailleerde uiteenzetting, en dan kunt u oordelen, nadat u kennis van dit onderwerp heeft kunnen opdoen.

Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day