1. Articles
  2. Het slaan van vrouwen is verboden in Islam
  3. Classificatie van de acties die gebaseerd zijn op de islamitische wetgeving (Shari'a)

Classificatie van de acties die gebaseerd zijn op de islamitische wetgeving (Shari'a)

1576 2014/05/01 2024/04/18

Alle menselijke acties kunnen verdeeld worden, in navolging van de Islamitische wetgeving, in de onderstaande categorieën, om op deze wijze te kunnen bepalen of een handeling wordt beschouwd als halal (toegestaan) of haram (verboden):


1. Verplicht (Fard): Dit is wat de islamitische wetgeving verplicht maakt voor de mens, zonder enige twijfel, zoals de verplichting van het gebed, het vasten, de zakat betalen (jaarlijkse verplichte ‘belasting’ die de rijken geven aan de armen). Deze handelingen zijn verplicht, en diegene die ze uitvoert, zal beloond worden en diegene die deze handelingen negeert, zal gestraft worden.

 


2. Aanbevelenswaardig (Mustahab): Dit zijn de handelingen waarvan de islamitische wetgeving aanmoedigt ze te doen, zonder ze verplicht te maken. Diegene die ze uitvoert zal beloond worden, maar diegenen de ze negeert, zal niet als een zondaar worden beschouwd, dus zal niet gestraft worden. Dergelijke handelingen zijn bijv. het poetsen van de tanden met  As-Siwak (een klein stukje speciaal hout, met haren zoals die van een borstel) voor het gebed.

 


3. Toegestaan (Μubah): Dit zijn de handelingen  die als ze uitgevoerd worden, noch beloning noch straf opleveren,  zoals wandelen, het gebruik van de auto, het vliegtuig en alle andere dagelijkse handelingen.

 


4. Afkeurenswaardig (Makrooh): Dit zijn handelingen, waarvan toegejuicht wordt in de islamitische wetgeving, dat ze niet uitgevoerd worden, maar er is geen verbod hiertoe. Dus diegene die van deze handelingen afziet, wordt beloond, en diegene die ze uitvoert zal niet gestraft worden. Het verdient de voorkeur dat men afziet van deze handelingen en alles wat daar naar toe zou kunnen leiden, maar diegenen die ze doet, heeft niet gezondigd. Maar het herhaaldelijk uitvoeren van zulke handelingen en de gewoonte die het dan wordt, leidt tot het geweld aandoen van de grenzen die door Allah aangegeven zijn en het begaan van een handeling verboden door Allah. De reden achter het gegeven dat dergelijke handelingen niet worden gezien als zonden, zelfs al zijn ze niet te verkiezen, is dat het soms nodig kan zijn om zoiets te verrichten. Bijvoorbeeld , Allah de Almachtige houdt niet van scheiding, maar heeft het niet verboden, om zo Zijn slaven verlichting te bieden, als de omstandigheden in het leven dit vereisen.

 


5. Verboden (Haram): Dit zijn handelingen die de islamitische wetgeving verbiedt. Aldus wordt iedereen die ze uitvoert beschouwd als een zondaar en zal worden gestraft, terwijl diegene die er van af ziet, hiervoor wordt beloond. Handelingen van deze aard zijn bijvoorbeeld, het consumeren van alcohol en overspel.

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day