1. Articles
  2. Het slaan van vrouwen is verboden in Islam
  3. Het onderscheid tussen het toegestane en hetgeen verboden is

Het onderscheid tussen het toegestane en hetgeen verboden is

1691 2014/05/01 2024/04/18

Het toegestane leren kennen en onderscheiden van hetgeen verboden is, is de ruggengraat van de islam en het bewijs van geloof, en is vastgehecht aan de handelingen van het hart, zoals het ook de handelingen van het lichaam betreft. De basis regel is dat elke handeling toegestaan is en dat er geen handelingen zijn die niet toegestaan zijn, behalve datgene dat specifiek genoemd wordt in de Qur’an en de Sunnah van de Profeet Muhammad saws als verboden. De toegestane handelingen zijn altijd puur en goed, terwijl de verboden handelingen altijd verschrikkelijk en kwalijk zijn. En het is het recht van Allah, omdat hij de Schepper, de Weldoener en de Afhandelaar van alle zaken Zijn slaven betreffend, om toe te staan wat Hij wil voor Zijn slaven en te verbieden wat Hij wil voor Zijn slaven, Maar, Allah heeft, uit erbarmen met Zijn slaven, het toegestane en hetgeen verboden is op logische gronden gelegaliseerd, gebaseerd op het welbevinden van de mensen. Het is hierom dat Allah niets heeft toegestaan behalve goede dingen en niets heeft verboden behalve slechte dingen.

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day