1. Articles
  2. De veertig hadieth's van Annawawi
  3. Hadith 39 : Vergeetachtigheid en vergissingen worden ons niet aangerekend

Hadith 39 : Vergeetachtigheid en vergissingen worden ons niet aangerekend

Auther : Abu Zakaria An-Nawawi
22280 2008/02/07 2024/05/23

 

hadith 39 : vergeetachtigheid en vergissingen worden ons niet aangerekend

ibnoe cabbaas t overlevert dat de boodschapper van allah  zei: “waarlijk, allah neemt mijn gemeenschap de vergissing, vergeetachtigheid en datgene waartoe zij gedwongen worden, niet kwalijk.”

(overgeleverd door ibnoe maadjah)

 

uitleg

de drie zaken die in deze overlevering worden genoemd en ons door allah vergeven worden, vinden wij terug in de volgende verzen:“onze heer, bestraf ons niet als wij vergeten of als wij ons vergissen.”(soerat al-baqarah: 286)

 “en er wordt jullie niets kwalijk genomen in datgene waarin jullie je vergissen, maar wel in wat jullie harten zich hebben voorgenomen.”(soerat al-ahzaab: 5)

 “wie niet in allah gelooft na geloofd te hebben, behalve degene die gedwongen is terwijl zijn hart in het geloof berusting heeft gevonden, maar wie zijn hart voor het ongeloof openstelt: hem komt de woede van allah toe en voor hem is er een enorme bestraffing.”(soerat an-nahl: 106)

 

 

wat leert deze overlevering ons?

 

  • de grootsheid van de genade van allah, de almachtige, de verhevene. zijn genade heeft zijn woede overwonnen.
  • als een persoon iets per ongeluk doet, dan wordt dit hem niet aangerekend. 
  • als een persoon tot een daad of een uitspraak wordt gedwongen, wordt dit hem niet aangerekend, maar wanneer iemand  echter gedwongen wordt een ander te doden, dan wordt dit zowel hem als degene die hem tot deze daad heeft aangezet, aangerekend. het is immers niet toegestaan om onder dwang een ander te doden om zodoende je eigen leven te redden.
Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day