1. Articles
  2. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Namaz Kılış Şekli
  3. NAMAZI KESEN (BOZAN) ŞEYLER

NAMAZI KESEN (BOZAN) ŞEYLER

3353 2011/03/19 2024/07/20

namazi kesen (bozan) Şeyler

peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- -sallallahu aleyhi ve sellem-şöyle buyuruyordu:

“eğer kişinin önünde eyerin arka tahtası gibi bir sütre yoksa namazını hayızlı[1]kadın, eşek ve siyah köpek keser. “ebû zer diyor ki: dedim ki: “ey allah'ın resûlü, niye kırmızı değil de siyah köpek?” buyurdu ki: “siyah köpek şeytandır.”[2]

 

 

mezara doĞru namaz kilmak

rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- mezara doğru namaz kılmayı nehyetmiştir.

nitekim o şöyle buyurmuştur:

“mezarlara doğru namaz kılmayın ve kabirlerin üzerlerinde oturmayın.”[3]

 

 

nİyet[4]

rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

 “muhakkak ki ameller, ancak niyetlere göredir. her kişiye de niyet ettiğinin karşılığı vardır.”[5]

 

 

tekbİr

sonra namazına “allah ekber”[6]sözüyle başlardı. daha önce de geçtiği gibi “namazını tam kılamayan zâta” bunu emretmiş ve şöyle demiştir:

“İnsanlardan hiç kimsenin namazı abdest almadan tamam (sahih) olmaz. abdesti yerli yerince almalı, sonra “allah ekber” demelidir.”[7]

ayrıca şöyle de buyurmuştur:

“namazın anahtarı abdestli olmak, tahrimi[8]tekbir almak, tahlili ise selam vermektir.[9]

“tekbir aldığında arkasındakilere duyurmak için sesini yükseltirdi.”[10]

“hasta olduğu zaman, ebû bekir, rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in tekbirini insanlara duyurmak üzere yüksek sesle tekbir alırdı.”[11]

peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmaktaydı:

“İmam, “allah ekber” dediğinde siz de “allah ekber” deyin.”[12]

 

------------------------------------------

[1]yani buluğ çağına gelmiş kadın. buradaki kesmekten kasıt (namazı) bozmaktır. "namazı hiçbir şey kesmez" hadisine gelince "temam'ül-minne" de (s. 306) ve başka kitaplarda tahkik ettiğim gibi zayıf bir hadistir)

[2]müslim, ebu davud, İbn huzeyme (1/95/2)

[3]müslim, ebu davud, İbn huzeyme (1/95/2) ayrıca: tahzir'us-sacid min ittihazi'l-kuburi mesacid" ve "ahkam'ül-cenaiz ve bidauha" kitaplarıma bakabilirsiniz.

[4]nevevi, ravdat'üt-talibin’de (1/224) şöyle demektedir: niyet: kastetmektir. namaz kılan kişi, zihninde namazın kendisini ve değinilmesi vacip olan -örnek olarak, öğle namazı, farz namaz gibi- sıfatlarını hazır bulundurmalı. sonra bunları tekbirin başına bağlı olarak kastetmeli.

[5]buhari, müslim v.d. bkz. el-İrva (s.22)

[6]müslim, İbn mace. hadiste de rasulullah'ın namazına "niyet ettim..." v.b. sözlerle başlamadığına işaret vardır. bu ittifakla bid'attir. ancak bu bidatin hasene mi seyyie mi olduğunda ihtilaf edilmiştir. biz ise diyoruz ki: "rasulullah'ın" her bid'at delalettir. "her delalet de ateştir" buyruğunun umum ifadesine dayanarak ibadetlerde yapılan her bidat delalettir. bunun tafsilatının yeri ise burası değil.

[7]taberani, sahih bir senedle rivayet etmiştir.

[8]yani içinde allah'ın haram kıldığı fiilleri haram kılma, tahlili de böyledir. yani dışında helal kıldığı fiilleri helal kılma... buradaki tahrim ve tahlilden kasıt, haram olan ve helal olan (fiillerdir). hadis, namazın kapısının kapalı olduğuna ve ancak abdestle açılabileceğine delalet ettiği gibi, namazın hürmetine ancak tekbirle girilebileceğine, ondan çıkmanın ancak selamla olabileceğine de delalet etmektedir. bu da cumhurun mezhebidir.

[9]ebu davud, tirmizi, hakim: sahih demiş zehebi de ona muvafakat etmiştir. ayrıca bkz. el-İrva 301

[10]ahmed, hakim. hakim sahihtir demiş, zehebi de muvafakat etmiştir.

[11]müslim, nesai

[12]ahmed, beyhaki sahih bir senedle.

Previous article Next article
Muhammed Rasulullah web sitesiIt's a beautiful day