1. Articles
  2. למה לומדים תולדות חייו
  3. ההלכה המוסלמית של תולדות חייו של הנביא מוחמד

ההלכה המוסלמית של תולדות חייו של הנביא מוחמד

5703 2012/08/31 2024/05/20

המטרה העיקרית של לימוד תולדות חייו של הנביא מוחמד יליו בירכת אללה ושלום לא רק ללמוד את העבודות ההיסטוריות, לספר סיפורים מציחקים ומרגשים או תקריות. לכן, אנחנו לא צריכים  לחושב את למידת תולדות חייו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום כסוג של מחקר היסטורי, כמו מחקרים אחרים של העידנים הקטדמים, או כמו המחקרים של תולדות חייהם של הח'ליפים. המטרה של לימוד תולדות חייו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום היא לאפשר למוסלמים להבין את המציאות של האיסלאם לאורך חייו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום לאחר הבנת העקרונות והכללים של האיסלאם במודל מופשט במחו.

לימוד תולדול חייו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אינו אלא פעולה מעשית המתכוונת לגלם את המציאות המושלמת של האיסלאם באידאל הגבוה ביותר של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום.

אם אנחנו רוצים לחלק ולסווג מטרה זו, אנו יכולים להצביע על המטרות הספציפיות הבאות:

1-הבנת אישיותו של  הנביא מוחמד לאורך כל חייו על ידי חייו והנסיבות שבהם חי הנביא עליו השלום כדי לוודא כי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום לא לקח את ההנהגה של בני עמו על ידי הגאוניות שלו אלא שהיה שליח אשר נמתך בשארה ותגלית מעם אללה ישתבח שמו ויתעלה.

2- כדי שכל אדם ימצא לפניו את האידיאל בכל ענייני החיים המוסריים, אין ספק בכך שחייו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום הוא האידיאל המושלם והברור ביותר בנוגיע לכל תחומי החיים, לכן, אללה ישתבח שמו ויתעלה עשה את הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום  לדוגמה ומופת לכל האנושות כשאמר בספרו הנשגב " שליח אללה הוא הדוגמה והמופת לכם, לכל המייחל לאללה וליום האחרון, והמרבה להזכיר את שם אללה." (סורת המחנות:21).

 

3-לימוד תולדות חייו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום מסייע לאנשים להבין את ספרו של אללה יתעלה בנוסף שישנם הרבה פסוקים בקוראן הקדוש המוסברים על ידי האירועים שעברו על הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום ותגובותו של הנביא מוחמד עליו השלום על האירועים האלה.

4-קריאת ולימוד תולדות חייו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום מסייעים לאדם המוסלמי לרכוש מידה רבה של תרבות והידע המוסלמי המתיחס לעיקר האמונה, הוראות הדת והמוסר, לכן, אין ספק בכך שחייו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום היא שיקוף מעשי של העיקרונות וההוראות של דת האיסלאם.

5- לימוד תולדות חייו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום מספק למורה והמטיף המוסלמי את הדוגמה והמופת לשיטות התרבות והחינוך, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום היה מורה מעולה ומחנך מצוין שלא חסך כל מאמץ אפשרי כדי לגלות השיטות הטובות ביותר של התרבות והחינוך לאורך התקופות השונות של שליחותו. אחד הדברים החשובים שעושים את חייו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום דוגמה לחיקוי הוא שחייו של הנביא מוחמד עליו השלום הם חיים שכוללים את כל תחומי החיים הן מבחינת אנושית והן מבחינה חברתית. חייו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום מהוהה דוגמה ומופת לחיקוי נפלא עבור הצעיר הישר בהתנהגותו עם בני עמו וחבריו, ומספקים את הדוגמה הטובה ביותר לאדם שקורא להאמין באללה על ידי החוכמה ועדינות שעושה כמיטב יכולתו כדי לקרוא לשליחות שלו. חייו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום מהווים דוגמה ומופת לבן הזוג האידיאלי והאב הרחום.

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day