1. Articles
  2. למה לומדים תולדות חייו
  3. הנביא מוחמד הוא הדוגמה הטובה ביותר בעולם

הנביא מוחמד הוא הדוגמה הטובה ביותר בעולם

Auther : Yehya Ibrahim ElYehya
81718 2007/11/01 2024/07/18

הנביא מוחמד הוא הדוגמה הטובה ביותר בעולם

הוא היחיד בעולם שתוכל לקחת אותו לדוגמה בכל המצבים

*     אם הייתָ עשיר , קח אותו לדוגמה , כשהיה סוחר , בעל עסקאות בסוריה ובתימן , וכשהשתלט על אוצרות המדינות שנכנסו לאיסלאם.

 

 

*     אם הייתָ עני , חסר כּל , קח אותו לדוגמה , כשהוכתר בשביל אבו טאליבּ ללא אוכל, וללא מים, וללא קשר עם העולם החיצוני. וכשעלה למדינה (ית'רבּ ) , בידיים ריקות , והשאיר אחריו את ביתו , ומולדתו וחבריו .

 

 

*     אם הייתָ מלך או נשיא מדינה , קח אותו לדוגמה כשמלך על האומה הערבית , ונכנעו לו המלכים הגדולים , וצייתו לו המנהיגים .

 

 

*     אם הייתָ אזרח מסכּן , קח אותו לדוגמה , כשהיה תחת שלטונם של הכופרים במיכּה .

 

 

*     אם הייתה לוחם , או מפקד מנצח , קח אותו לדוגמה כשהביס את אויביו בפלישות בדר , חוניין , ובפתיחת מיכּה .

 

 

*     אם הייתָ המובס , קח אותו לדוגמה , כשעמד בין ההרוגים והנפצעים של המוסלמים , לאחר הכשלון בפלישת אוחד .

 

 

*     אם הייתָ מורה , קח אותו לדוגמה , כשהיה מלמד את המוסלמים במסגד אל-מדינה .

 

 

*     אם הייתָ תלמיד , קח אותו לדוגמה כשהיה יושב בין ידי המלאך גבריאל , ולומד ממנו את הקוראן .

 

 

*     אם היית מטיף , מדריך , ויועץ נאמן , אז שמע לו כשהיה מטיף לאנשים במסגד .

 

 

*     אם הייתָ יתום , מספיק לדעת שאביו מת חודשים לפני לידתו , ואימא שלו נפטרה כשהיה בן שׁשׁ שׁנים .

 

 

*     אם הייתָ קטן , זכֹר אותו כשהיה תינוק בעריסה , בין ידי המיינקת שלו חלימה א-סעדייה .

 

 

*     אם הייתָ צעיר , קח אותו לדוגמה כשהיה רועה צֹאן .

 

 

*     אם היית סוחר בין המדינות השונות , לך בדרכו כשיצא בסחורות של אישתו לבוסרה שבסוריה .

 

 

*     אם הייתָ שופט , קח אותו לדוגמה , ושמע את הסיפור הזה:

 

      לפני התגלות האיסלאם , אז היה הנביא מוחמד עליו השלום בן 35 , השבטים במיכה סיימו בזמן הזה בניית הכעבה מחדש , והגיעו עד לצעד האחרון , שהוא העלאת האבן השחורה הקדושה מעל לכעבה , זו הייתה עבודה מכובדת לקיימים בה, לכן התגלעו הסכסוכים בין השבטים על מי שיעלה את האבן השחורה , בסופו של דבר הם הגיעו למסכנה שהאדם הראשון אשר יעבֹר עליהם הוא ישפֹט ביניהם, והסכימו כי על כל השבטים להיכנע לפסק הדין שלו .

 

      העובר הראשון היה הוא הנביא מוחמד עליו השלום – זה לפני האיסלאם- הם סיפרו לו את העניין , וביקשו ממנו לשפוט ביניהם. לנביא מוחמד היה פסק דין מכריע , שמנע את הסכסוך , והעניק לכל שבט את הזכות לקבל את הברכה של העבודה הזו . הוא הורה להם כי על כל שבט לבחור איש אחד , אחר כך הוא שם את האבן השחורה בגלימה שלו , והורה לכל אחד מהנבחרים לתפוס בקצה הגלימה , ולשאת את האבן השחורה מעל לכעבה .

 

      פסק הדין הזה העיד על חוכמתו וצדקו של הנביא מוחמד עליו השלום , אז לך בדרכו , ללא איחור .

 

 

 *    אם הייתָ נשוי , קרא את תולדות חייו , ודע  אורח החיים שלו עם אישתו ח'דיגה, ועאישה.

 

*     אם הייתָ אב , לְמַד מאביה של פאטמה אל-זהראא , והסב של אלחסן , ואל-חוסיין.

 

*     הֱיֶה אשר תהיה , בכל מקום , ובכל תחום , אתה תמצא במוחמד עליו השלום את המופת , את הדוגמה הטובה ביותר בעולם , הוא האור אשר מאיר לנו את החושך , והמדריך אשר מנחה אותנו לדרך הישרה , לגן עדן .

 

הוא האישיות הגדולה ביותר בעולם .

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day