הנביא מוחמד הוא השיקוף המעשי לדת האיסלאם

Auther : Yehya Ibrahim ElYehya

הנביא מוחמד הוא השיקוף המעשי לדת האיסלאם

הנביא מוחמד עליו השלום משקף את הצורה המעשית לדת האיסלאם. אין לךָ להבין את האיסלאם , ולמלא אחר מצוותויו ללא הכרה אמיתית בנביא הדת הזו , מוחמד עליו השלום , ולדעת את הדרכתו , ומעשיו , ולדעת כל מצוות עֲשֶׂה ולא תעשׂה שהוא קבע .

הוא התפייס ונלחם , שהה ונסע , מכר וקנה , לקח ונתן , לעולם לא חיה לבדו , לעולם לא נעדר מבין המוסלמים , לעולם לא נסע לבדו .

המוסלמים לא נחלשו אלא לאחר שהתרחקו מלקחת אותו לדוגמה , ומללכת בדרכו , ומלציית למצוותיו , אלוהים אמר בקוראן הקדוש : " שליח אלוהים הוא כבר הדוגמה הטובה לכם ולאלה אשר פעלו למען אלוהים והיום והעולם הבא והרבו לזכור את אלוהים " ( סורת המחנות : 21 ) .

למרבה הצער רוב המוסלמים קוראים את תולדות חייו של הנביא מוחמד עליו השלום אך ורק בחגיגות ובפורומים , ואינם קוראים אותה כדי ללמוד ממנה , ולהכיר את דרך הישרה שלו . חלק אחר מהמוסלמים מבקש ברכה מתולדות חייו ולא הולך בעקבותיו , חלק שלישי לומד אותה מבחינה תרבותית והיסטורית לדעת את תולדות חייו , עלייתו למדינה ומלחמותיו, ולא מתעניין בהדרכתו של הנביא על השלום .

זה בגלל אי הבנת העיקרון שלפיו נלך בדרכו של הנביא מוחמד עליו השלום , ולקחת אותו לדוגמה , גם בגלל אי ידיעת כי אהבת הנביא היו נובעת מההליכה בדרכו , והציות למצוותיו , כי כמה מהמוסלמים לא התרגלו ללמוד את תולדות חייו של הנביא מוחמד עליו השלום , מכאן נובעת החשיבות להסיק את הלקחים , המוסרים והחוכמה מתולדות חייו .

איננו לומדים את תולדות חייו של הנביא מוחמד עליו השלום למען ליהנות מהתרחשויותיה או סיפוריה , ולא למען לקבל השכלה היסטורית של תקופה מסוימת, ואין זה בגלל הרצון ללמוד את תולדות חייהם של האישיות הגדולות והגבורים , אלה הם סוגים של לימוד שטחי , אולי יהיו מקובלים על הבלתי מוסלמים , אבל למוסלמים יש יותר סיבות וכוונות ללמוד ולעיין בתולדות חייו של הנביא עליו השלום , מהן :

1 – יש ללמוד את תולדות חייו כי הוא מקור הדוגמה הטובה ביותר, והוא המחוקק שאנו חייבים לציית לו , וללכת בעקבותיו . אלוהים אמר בקוראן הקדוש : " שליח אלוהים הוא כבר הדוגמה הטובה לכם ולאלה אשר פעלו למען אלוהים והיום והעולם הבא והרבו לזכור את אלוהים " ( סורת המחנות : 21 ) . הוא אמר עוד : " אם תצייתו לו תלכו באורח מישרין " ( סורת האור : 54 ) . גם אמר אלוהים : " את אשר יתציית לשליח הוא כבר ציית לאלוהים " ( סורת הנשים : 80 ) . הוא אמר עוד : " אם אתם אוהבים את אלוהים בואו בעקבותי אז אלוהים יאהב אותכם " ( סורת בני עומראן : 31 ) .

הנביא הוא הגישום המעשי , והצורה הטבעית והשימושית לדת האיסלאם , שבלעדיה לא נוכל אנחנו לציית לדברי אלוהים , ולעבוד אותו .

חכמי הדת ( השיח'ים והאימאמים ) שואבים מאורח חייו של הנביא מוחמד עליו השלום את דרכי ההדרכה וההנחה למוסלמים , מתולדות חייו הם עומדים על המאמצים הכבדים שהשקיע מוחמד עליו השלום כדי להעלות את דבר אלונים . ממנה הם לומדים איך לעמוד בפני המכשולים , התקלות והבעיות של חיי יום יום של המוסלמים , ואיך להתגבר על הקשיים , והמחלוקות .

המחנכים והפדגוגים שואבים מתולדות חייו את דרכי הפדגוגיה ואמצעיה .

המנהיגים שואבים ממנה את תורת ההנגה ואת שיטתה .

הנזירים שואבים מאורח חייו את משמעות הנָזירות , ואת כוונותיה .

הסוחרים שואבים ממנו מטרות המסחר , סדריו ודרכיו .

המסכינים שואבים ממנו את הסבלנות הנשגבת, והחזקת מעמד, דבר זה מחזק אותם ללכת בדרכו , ולהאמין באלוהים, ובכי בסוף יהיו הם המרוויחים .

המדענים שואבים מאורח חייו את החשיבות של המחקר, המגלה את היכולת של אלוהים אשר ברא את כל הבריות, הוא אשר ברא את השמש ואת הירח , את הלילה ואת היום, את השמים ואת הארץ .

גם חכמי הדת שואבים ממנו את הדרך הנכונה לדעת את האיסלאם , וכל הקשור לקוראן , ולסונה (דברי הנביא מוחמד).

האומה כולה שואבת מתולדות חייו את הנימוסים , המידות והמוסרים הנשגבים .

ולכן אמר האימאם אבן קת'יר : " יש להתעניין בלימוד תולדות חייו של הנביא מוחמד עליו השלום , ולהתחשב בה " .

עבד אללה בן עומר אמר : " היינו לומדים את תולדות חייו של הנביא מוחמד כפי היינו לומדים את הקוראן " .

מוחמד בן עבד אללה אמר : " שמעתי את דודי אלזוהרי אומר: אנו מוצאים בתולדות חייו של הנביא מוחמד תורת העולם הזה והעולם הבא " .

אשמעיל בן מוחמד בן סעד בן אבּי ווקאס אמר גם הוא : " אבי היה מלמד אותנו את תולדות חייו של הנביא מוחמד עליו השלום, ואומר לנו : זו היא המורשת שלכם , אל תאבדו אותה" .

עלי בן אלחוסיין אמר : " היינו לומדים את תולדות חייו של הנביא מוחמד עליו השלום כפי היינו לומדים את הקוראן הקדוש " .

בהיסטוריה , רבים הם הגדולים , המלכים , המנהיגים , המשוררים והפילוספים , אולם מי מהם השאיר לנו דרך ישרה, ונחשב כדגם לאורח חיים הראוי ביותר לבני האדם . ההיסטוריה לא הזכירה שום דבר עליהם , ולא נותר מהם אלא ישנם כמה שמות.

תולדות חייהם של האישיות הגדולות בעולם נהפכה לחומר של שעשוע לבני האדם במשך הדורות .

איפה הלך נימרוד אשר אמר לנביא אברהם עליו השלום :
" אני מחיה וממית " ( סורת הפרה : 258 ) ? איפה פרעה אשר אמר לנביא משׁה עליו השלום : " אני ריבונכם העליון "
( סורת המושכים : 24 ) , ואמר : " אין לכם אלוה בלעדי "
( סורת הסיפורים : 38 ) .

אלה אשר היו גדולים בחייהם , היום, כל האנשים לועגים בהם, כי אם בחייהם הצליחו לכפות על עמיהם ללכת בעקבותיהם , היום התגלה דברם , ונהפכו ללעג בפי הכול .

תולדות חייו של הנביא מוחמד עליו השלום באה להוציא את האנשים מהחושך של המוסרים הרעים , ומשחיתות הפולחן והעבודה לאור אמונת היחוד , ואורח מישרין , אלוהים אומר :
" הוי נביא אנחנו שלחנו אותך כעד מבשר ומזהיר * וקורא לדרך אלוהים ברשותו ותהיה להם מנורה מאירה " ( סורת המחנות : 45 / 46 )

2 – אנחנו לומדים את תולדות חייו של הנביא מוחמד עליו השלום כדי להגביר את האמונה והאימון בו , ולעמוד על פלאיו , והוכחות נבואתו , דבר זה מגביר את האימון בו , כי תולדות חייו משקפת את אורח החיים הישיר שלו , החיים השלמים , הטובים , הנשגבים , והצודקים.

3 – אנחנו לומדים את תולדות חייו כדי להעמיק את אהבתו בלבבותינו , בגלל המוסרים הנשגבים , וההתנהגות הטובה שלו, והקפדתו היתרה להדריך את האנשים ולהנחות אותם לטובה ולחסד , והשקעתו את חייו , וריכושיו כדי להוציא את האנשים מהחושך לאור , ומהאומללות לאושר , זה כולו מחזק את הדעה שצריך ללמוד את תולדות חייו .

Next article