1. Articles
  2. אַרְבָּעִים הַמְסוֹרוֹת שביסודות האסלאם וההלכה האסלאמית על פ י אימאם אָלְנָוָוִי
  3. אור והארה

אור והארה

נמסר על ידי אבו מאליק אלחארית', בן עאסים אלאשערי, שאללה יתרצה ממנו, אשר אמר: אמר שליח אללה, עליו ברכת אללה והשלום, " הטוהר הוא מחצית האמונה, והתודות לאללה ממלאים את המאזניים , והשבחים לאללה והתודות 39 לאללה ממלאות את מה שבין השמיים והארץ. והתפילה היא אור, והצדקה היא הוכחה, והסבלנות היא הארה, והקוראן הוא תוכחה לך או עליך. כל האנשים רצים כדי למכור את נשמתם, בין אם זה תמורת פדיונה ובין אם זה לחורבנה.

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day