1. Articles
  2. הנסים של הנביא מוחמד
  3. גזע העץ מציית לנביא מוחמד עליו השלום

גזע העץ מציית לנביא מוחמד עליו השלום

40784 2007/11/02 2024/05/27
Article translated to : العربية Русский

גזע העץ מציית לנביא מוחמד עליו השלום

אבן עבאס בירך אותו אלוהים אמר: באחד הימים הגיע לנביא מוחמד עליו השלום גבר מבני עאמר שנהג לטפל ולרפא אנשים, ואמר לנביא מוחמד עליו השלום: " מוחמד, שמעתי שאתה אומר דברים, התרצה שארפא אותך?" אז זימן אותו הנביא עליו השלום אליו ואמר לו: התרצה שאני ארפא אותך? ענה האיש בחיוב. ובסביבה היו עצים ודקלים. אז קרא הנביא מוחמד לגזע עץ מהם, והגזע התקרב אליהם, פעם כשהוא כורע ופעם כשהוא מתרומם עד שהגיע לנביא מוחמד עליו השלום ועמד בפניו. אז ציווה עליו הנביא עליו השלום לחזור למקומו והוא חזר. הגבר מבני עאמר אמר: "נשבע אני באלוהים שלא אחשוד בדבריך לעולם בכל אשר תגיד!" 

 

Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day