1. Articles
  2. הנסים של הנביא מוחמד
  3. געגועיו של גזע הדקל לנביא מוחמד עליו השלום

געגועיו של גזע הדקל לנביא מוחמד עליו השלום

45243 2007/11/02 2024/06/14
Article translated to : العربية English Русский

געגועיו של גזע הדקל לנביא מוחמד עליו השלום

 

הנביא מוחמד עליו השלום נהג לעמוד על גדם עץ הדקל בזמן שרצה לנאום במתפללים המוסלמים. ולאחר שהציבו המוסלמים במה ( מִנְבַּר ) במקום, נטש הנביא עליו השלום את הגדם ועמד על ה מִנְבַּר ונאם במתפללים. לפתע, נשמע קול בכי שמקורו מגדם העץ שהתחיל לבכות ולילל, ושמעו אותו כל האנשים במסגד.

הנביא מוחמד עליו השלום, ירד מהבמה, התקרב לגדם,חיבק אותו לחיקו ואמר: הירגע גדם, הירגע..אם תרצה אשתול אותך מחדש עד שתפרח ותגדל להיות עץ שיאכלו את פירותיו עד אחרית הימים או אקבור אותך ותהיה לצידי בעולם הבא. ואז ענה הגדם: קבור אותי ואהיה לצידך בעולם הבא.

אנש בן מאלק ירצהו אלוהים אמר: "כאשר נפטר הנביא מוחמד עליו השלום אמרנו: שליח אלוהים..נהגת לנאום מעל גדם עץ שהתגעגע אליך אחרי שעזבתהו, ועל אחת אנחנו כמה וכמה ..לאחר שעזבתנו..הלא תתגעגע אליך הלבבות?"

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day