1. Articles
  2. הנסים של הנביא מוחמד
  3. מפלאי הקוראן

מפלאי הקוראן

35067 2008/01/23 2024/06/17
Article translated to : العربية Русский

 

מפלאי הקוראן

קשר האחווה בין הנביא לבני עם

 

הקוראן הקדוש הוא הנס המפליא של דת האיסלאם, הפלא שהקוראן שאוב מהנס הבלשני בו, אחד הנסים אלה, זה שהקוראן נהג להשתמש במילה אח ככינוי לנביא כשהפסוקים מדברים על הנביא  והמקום שנלח בו, הקוראן מגדיר אותו כאח להם. וכשמדבר הקוראן על הנביא ובני עמו שסירבו להיענות לשליחות שלו הוא זוכר שם העיר או המקום. בסורת א-שועראא’ ( המשוררים ), אללה ישתבח שמו מזכיר לנו כמה סיפורים מהנביאים שהוא שלח לבני האדם. אם נשים לב למילים נוכל לראות שלפני שאללה מזכיר את שמו של הנביא, תמצא שמוזכר קודם לכן התואר אח . וכך הם מוזכרים:

"כאשר אמר להם אחיהם נוח, האם אתם לא יראים אללה?" (סורת אש-שועראא : 106) .

"כאשר אמר להם אחיהם הוּד, האם אתם לא יראים אללה?" (סורת אש-שועראא : 124 ) .

"כאשר אמר להם אחיהם סאליח, האם אתם לא יראים אללה?" (סורת אש-שועראא : 142 ) .

"כאשר אמר להם אחיהם לוט, האם אתם לא יראים אללה?" (סורת אש-שועראא : 161 ) .

אולם כשהפסוק מדבר על המקום, הפסוק לא מגדיר הנביא לאח להם, למשל כאשר שמו של הנביא שֻועַייבּ מוזכר, כתוב:

"כאשר אמר להם שועייב, האם אתם לא יראים אללה?" (סורת אש-שועראא : 177 ) .

מדוע כל שאר הנביאים קיבלו את התיאור של "אחיהם" ואילו הנביא שֻועַייבּ לא?

הרי הפסוק: "ואל מדיין [שלחנו] את אחיהם שֻועַייבּ", כבר מופיע בקוראן בשלוש מקומות אחרים (סורת אל-אעראף : 85 – סורת הוד : 84 – סורת העכביש : 36 ).

ובכן, על מנת לענות על השאלה עלינו לבחון את העיר מדיין כפי שהיא מוזכרת בקוראן. ישנם שני שמות שהקוראן מזכיר ביחס למדיין:

 

מַדְיַן: שמה של העיר מדיין, המילה הזאת מופיעה 10 פעמים בקוראן.

אַסְחָאבּ אַלְ אַיְכַּה : "אנשי אל אַיְכַּה" מופיע 4 פעמים בקוראן. מקובל לתרגם את השם אַיְכַּה כיער עבות והוא מזוהה עם העץ הענק שהם נהגו לסגוד לו.

וכך, כאשר הנושא המדובר הוא המקום, השם המוזכר לעיר הוא מַדְיַן. וכאשר הנושא המדובר הוא האנשים, השם המוזכר לעיר הוא אַסְחָאבּ אַלְ אַיְכַּה.

ומה הנושא המוזכר בסורת אש-שועראא’ שבה המילה "אחיהם" לא מופיעה לגבי שועייב?

"הכחישו אנשי אל אַיְכַּה את השליחים" (סורת אש-שועראא’ : 167 ) . כאשר אללה ישתבח שמו מזכיר את המקום (כמו שראינו למעלה), אז הוא אומר: "אחיהם". אולם כאשר הוא מזכיר את הזהות הדתית שלהם, הוא לא מזכיר את התיאור "אחיהם", למרות שמדובר באותו המקום, באותם האנשים ואף באותם קשרי דם. שועייב עליו השלום אולי אחיהם בעקבות קשרי הדם, אך הוא לא אחיהם לאמונה מכיוון שהם לא נמצאים על אותה הדת.

 

 

 

Previous article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day