1. Articles
  2. הנסים של הנביא מוחמד
  3. היחצות הירח במכה

היחצות הירח במכה

54105 2007/11/02 2024/06/25
Article translated to : العربية Русский

היחצות הירח במכה

הכופרים במכה בקשו מהנביא מוחמד עליו השלום להראות להם נס כדי שיאמינו לו, הנביא מוחמד תפילת אלוהים עליו וברכתו לשלום נענה להם והורה לירח להיחצות ולהתפצל לשני חצאים .

אנש בן מאלק סיפר כי העם במכה ראה את היחצות הירח , אולם הם עמדו על דעתם , ולא האמינו לנביא מוחמד עליו השלום, ואף האשימו אותו בכישוף .

שיח' אלח'טאבי אמר:" הנס של היחצות הירח נחשב לנס הגדול ביותר של אחד הנביאים, כי הוא קשור לכוח הבלתי נשלט על ידי בני האדם".

אלוהים אישר גם הוא את האירוע בקוראן הקדוש, באומרו :" יום הדין התקרב והירח נחצה " ( סורת הירח : 1 ) .

עבד אללה בן מסעוד אמר: " הירח נחצה לשניים מול עינינו ועיני העם במכה, אז ראינו חצי מעבר להר וחצי בפני ההר, הנביא אמר לנו הַעידו על הנס הזה".

מספר רב של מחקרים מודרניים במערב גילו כי בירח יש סימן של היבקעות . זה מעיד על הצדק של הנביא מוחמד, ועל אמיתה של התרחשות זו .

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day