1. Articles
  2. PETUNJUK RASULULLAH ( Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam ) Dalam Ibadah, Muamalah dan Akhlaknya ...
  3. c. Petunjuk rasul rterkait puasa sunnah

c. Petunjuk rasul rterkait puasa sunnah

Article translated to : 中文

 

c. petunjuk rasul rterkait puasa sunnah:

1.  petunjuk rasulullah rdalam masalah puasa sunnah adalah petunjuk yang paling sempurna, pencapaian maksud yang paling besar, dan paling mudah bagi jiwa, beliau berpuasa hingga dikatakan: tidak pernah berbuka, dan berbuka hingga dikatakan: tidak pernah berpuasa. dan beliau tidak pernah menyempurnakan puasa satu bulan penuh selain ramadhan, dan tidak pernah keluar dari satu bulan yang paling banyak beliau isi dengan puasa melebihi bulan sya’ban, dan beliau tidak pernah melewati satu bulan melainkan telah berpuasa di dalamnya.

 

2. dan diantara petunjuknya adalah beliau rtidak menyukai mengkhususkan hari jumat dengan puasa, dan beliau senantiasa menjaga puasa senin dan kamis.

 

3. dan beliau rtidak berbuka (berpuasa) pada hari-hari putih(ayyaamul bidh) baik ketika muqim ataupun bepergian, dan beliau senantiasa menganjurkan untuk berpuasa pada hari-hari itu.

 

4. dan beliau berpuasa tiga hari dari permulaan setiap bulan

 

5. dan beliau bersabda terkait enam hari bulan syawal:

«صِيَامُهَا مَعَ رَمَضَانَ يَعْدِلُ صِيَامَ الدَّهْرِ» [م]

“ berpuasa enam hari bulan syawal sebanding puasa setahun” (hr:muslim)

dan beliau senantiasa menjaga puasa hari asyura’ atas hari-hari yang lain, dan mengabarkan bahwa puasa hari asyura’ dapat menghapus dosa setahun yang lalu (hr: muslim).

6. dan beliau bersabda:

puasa hari asyura’ menghapus dosa setahun yang lalu dan yang tersisa (yang akan datang)”(hr: muslim). dan diantara petunjuknya adalah berbuka(tidak berpuasa) pada hari arafah di arafah.

 

7.  dan berpuasa sepanjang masa bukanlah petunjuk beliau, bahkan beliau bersabda:

 

 

barang siapa berpuasa sepanjang tahun maka ia itu (sebenarnya) tidaklah berpuasa dan tidak pula berbuka.” (hr: nasa’i)

 

8. dan terkadang beliau berniat puasa sunnah kemudian berbuka (membataltakanya), pernah beliau mesuk kepada keluarganya dan bertanya: apakah kalian punya sesuatu(makanan)? jika mereka menjawab: tidak, beliau berkata: 'kalau demikian aku berpuasa” (hr: nasa’i).

 

9. dan beliau rbersabda:

 

 

jika salah seorang dari kalian diundang kepada jamuan makan sedang ia berpuasa, maka hendaklah mengatakan: sesungguhnya aku berpuasa.” (hr: muslim).

Previous article Next article
Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day