1. Articles
  2. Dit is Mohammad
  3. Enkele details die betrekking hebben op de opeenvolgende stadia van de openbaring

Enkele details die betrekking hebben op de opeenvolgende stadia van de openbaring

Under category : Dit is Mohammad
4076 2010/12/08 2024/05/19

enkele details die betrekking hebben op de opeenvolgende stadia van de openbaring

voordat we op de details ingaan van de periode van het doorgeven van de boodschap en het profeetschap, willen we ons bekendmaken met de stadia van de openbaring, die de voornaamste bron van de boodschap vormt en het onderwerp van de oproep. ibn al-qajjim zei, de stadia van de openbaring noemend:

de eerste: de periode van ware visioenen. het was het beginpunt van de openbaring aan de boodschapper van allah s.a.w. .

de tweede: wat de engel onzichtbaar in het hart en het verstand van de profeet s.a.w. vestigde. de boodschapper van allah s.a.w. zei: “de edele geest openbaarde aan mij: ‘geen ziel zal vergaan, totdat die zijn levensloop heeft uitgeput, dus vrees allah en verzoek hem vriendelijk. wordt nooit zo ongeduldig, dat je op het punt staat ongehoorzaam jegens allah te zijn. wat allah heeft, kan nooit worden verkregen, behalve door gehoorzaamheid aan hem.'”

de derde: de engel bezocht de boodschapper van allah s.a.w. gewoonlijk in de vorm van een mens en sprak rechtstreeks tot hem. dit stelde hem in staat, volledig te begrijpen wat de engel zei. soms werd de engel in deze vorm gezien door de metgezellen van de profeet s.a.w. .

de vierde: de engel kwam als het geluid van een klokslag tot hem en dit was de moeilijkste vorm, omdat de engel hem stevig vastgreep en het zweet stroomde van zijn voorhoofd, zelfs op de koudste dag. als de profeet s.a.w. op zijn kameel was, kon de kameel het gewicht niet houden, dus hij knielde onmiddellijk op de grond neer. eens had de boodschapper van allah s.a.w. zo'n openbaring terwijl hij zat en zijn dij was op die van zaid, zaid voelde, dat de druk bijna letsel had toegebracht aan zijn dij.

de vijfde: de profeet s.a.w. zag de engel in zijn ware vorm. de engel openbaarde aan hem wat allah hem had opgedragen te openbaren.

dit gebeurde twee maal, zoals in (de qoer-aan) soerah an-nadjm (hoofdstuk 53 – de ster) wordt vermeld.

de zesde: wat allah zelf aan hem openbaarde in de hemel, d.w.z. toen hij naar de hemel steeg en de opdracht voor de salaat (het gebed) van allah ontving.

de zevende: de woorden van allah aan zijn boodschapper s.a.w. , uit eerste hand, zonder de tussenkomst van een engel. het was een voorrecht dat aan moesa u werd geschonken en dat wordt duidelijk getuigd in de qoer-aan, zoals het aan onze profeet s.a.w. wordt getuigd in de soerah al-‘isra (hoofstuk 17 – de nachtelijke reis) uit de edele qoer-aan.

sommige geleerden voegden er nog een controversiële achtste fase aan toe, waarin zij verklaarden, dat allah rechtstreeks tegen de profeet s.a.w. sprak, zonder een gordijn ertussen. deze kwestie blijft echter onbevestigd.

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day