1. Articles
  2. De codificatie van de Koran
  3. Het tijdperk van Aboe Bakr (632 - 634)

Het tijdperk van Aboe Bakr (632 - 634)

Under category : De codificatie van de Koran
1595 2013/06/03 2024/02/26

Na de dood van de Profeet (saw) ontstonden er op het Arabische schiereiland drie duidelijke groepen die in opstand kwamen tegen de islam.

De eerste groep bestond uit degenen die besloten dat ze geen Islamitische belasting, Zakaat, aan iemand anders dan de Profeet wilden betalen. Zij hadden niet het gevoel dat Zakaat een hoeksteen van de islam was, zoals Salaat (gebed), Saum (vasten) en Hadj (bedevaart). Zij beschouden de Zakaat in plaats daarvan als een bijdrage; een soort belasting die betaald wordt aan iemand die hen had verslagen. Dus toen de Profeet (saw) stierf, vonden zij dat ze dit niet langer hoefden te betalen. Toen Aboe Bakker de leider van de moslimstaat werd, weigerde deze groep om de Zakaat te betalen en stuurde zij legers naar de hoofdstad Medina, om de moslimstaat ten val te brengen. Zij eisten te worden vrijgesteld van Zakaat of anders zouden ze de centra van de islam aanvallen en vernietigen.

De eerste groep werd aangevuld door degenen die de islam hadden geaccepteerd om aan een nederlaag te ontsnappen, maar ook degenen die gewoon aan die winnende kant wilden staan. Deze groep heeft nooit in Allah en Zijn boodschapper geloofd. Zij wilden de islam vernietigen, zodat ze vrij konden zijn om te doen wat ze wilden. Omdat de legers van degenen die weigerden de Zakaat te betalen sterk leken, hebben veel van deze hypocrieten zich bij hen aangesloten.

De derde groep waren de valse profeten en profetesses. In de Najd, in de regio van van Jamaama, verklaarde een arabier van de stam Haniefa zich zelf tot profeet. In het zuidelijk deel van Arabië deed een andere arabier van de stam van 'Ans, genaamd Aswad, een aanspraak op het profeetschap en en nam Najraan over. Ten noorden van Arabië verklaarde een vrouw die Sadjaah genaamd was zichzelf ook tot profetesse en kwam in het geweer tegen de moslimstaat. Deze valse profeten nodigden de mensen uit om de islam te verlaten, door te beweren dat Allah nieuwe wetten aan hen had geopenbaard, die de meeste dingen die door de Profeet Mohammed (saw) waren verboden weer toegestaan.

Echte moslims werden onder het leiderschap van de Kalief Aboe Bakr gedwongen om deze drie groepen te bestrijden om de islam opnieuw te vestigen op het hele arabische schiereiland.

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day