1. Articles
  2. De codificatie van de Koran
  3. Zaid werd gekozen omdat

Zaid werd gekozen omdat

Under category : De codificatie van de Koran
1996 2013/06/04 2024/07/19

Hij één van de beste reciteurs van de Koran was

Hij één van de weinigen was die de hele Koran uit het hoofd had geleerd tijdens het leven van de Profeet

Hij één van degenen was die door de Profeet (saw) was gevraagd om de Koran op te schrijven.

Hij één van de weinigen was die aanwezig waren toen de Profeet de hele Koran heeft gereciteerd tijdens de laatste Ramadan van zijn leven.

Zaid begon met het proces door alle materialen waarop de Koran was opgeschreven te verzamelen. Daarna verzamelde hij iedereen die ook de hele Koran of grote delen daarvan uit het hoofd had geleerd om zich heen. Daarna vergeleek hij wat opgeschreven was met wat hij en anderen hadden onthouden. Als ze er allemaal over eens waren, werd het opgeschreven op lederen paginas.

Op deze manier is de gehele Koran opgeschreven tijdens de regering van de eerste Kalief. Na de afronding overhandigde Zaid het aan de Kalief Aboe Bakr, die het behield tot aan zijn dood, twee jaar nadat hij Kalief werd.

Vlak voor zijn dood gaf hij de Koran over aan Omar, die hij had gekozen als tweede Kalief. Omar behield deze kopie van de Koran tot aan zijn dood, tien jaar later, door de moordenaar Aboe Loeloe. De Koran werd toen overgegeven aan zijn dochter Hafsah, die ook een van de vrouwen van de Profeet (saw) was. Hafsah bewaarde de Koran in haar huis in Medina, maar zij stelde het beschikbaar aan iedereen die er kopieën van wilde maken, of de juistheid te controleren van wat zij hadden onthouden.

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day