1. Articles
  2. De codificatie van de Koran
  3. Het belang van het waarborgen van de Koran

Het belang van het waarborgen van de Koran

Under category : De codificatie van de Koran
2347 2013/06/06 2024/07/17

Allah heeft in de Koran beloofd dat Hij de verantwoordelijkheid heeft genomen om Zijn Definitieve Woord te beschermen tegen verlies. Hij zei:

Voorwaar, Wij zijn het Die de Vermaning (de Koran) hebben neergezonden. En voorwaar, Wij zullen daarover waken.? {De Edele Koran 15:9}

Dus de Koran is behouden in zowel de mondelinge als de geschreven vorm, zoals dat met geen ander religieus boek in de geschiedenis het geval is.

Waarom heeft Allah de Koran bewaard en toegestaan dat Zijn eerdere Boeken van Goddelijke openbaring zijn veranderd en verloren gegaan? Het antwoord op die vraag ligt in de volgde drie feiten:

De eerdere profeten en hun Boeken werden aan specifieke volkeren voor specifieke perioden in de geschiedenis gezonden. Op het moment dat een periode beëindigd was, werd er een nieuwe profeet gezonden, met een nieuw Boek, om het voorgaande Boek te vervangen. Daarom was het niet noodzakelijk dat deze Boeken werden bewaard door Allah Zelf. De bewaring van de eerdre Boeken werd gegeven aan de mensen als een test voor hen. Dus als de mensen afdwaalden, veranderden zij wat er was geschreven in de boeken die de profeten hadden gebracht, om de dingen die hen waren verboden toegestaan te maken. Op die manier zijn alle eerdere Boeken van Openbaring ofwel veranderd ofwel verloren gegaan.

De Profeet Mohammed (saw) was de laatste profeet die Allah heeft gestuurd, en hij was niet gezonden aan een specifiek volk of een specifieke tijd. Hij was gezonden voor de hele mensheid, tot het einde van de wereld. Allah zegt in de Koran: Wij hebben jou slechts gezonden uit genade voor de hele mensheid, maar de meeste mensen begrijpen het niet. {34:28} Dus dit Boek van openbaring, de Koran, moest speciaal worden bewaard tegen elke vorm van verandering of verlies, zodat het beschikbaar zou zijn voor alle generaties van de mensheid tot aan de Laatste Dag van de wereld.

De Koran was het voornaamste wonder dat aan de Profeet Mohammed was gegeven, om te bewijzen dat hij een ware profeet van God was en geen vervalser. Daarom moest de Koran worden bewaard om te bewijzen aan latere generaties dat Mohammed werkelijk de laatste profeet van God was. Alle valse profeten die na de Profeet Mohammed kwamen, hebben boeken gebracht waarvan zij beweerden dat ze door Allah waren geopenbaard, maar geen van deze hadden de miraculeuze mogelijkheid om door duizenden te worden gememoriseerd, noch hebben ze iets kunnen toevoegen aan de boodschap van de Koran. Het belang van de behoudenis van de Koran is dat de Islam daardoor in haar originele pure vorm is bewaard gebleven. De mens kan altijd terugkeren naar de bronnen van de Islam, zonder dat mensen mettertijd iets hebben toegevoegd of vergeten. Alle essentiële principes van de islam kunnen worden teruggevonden in de Koran. Zodoende betekende de behoudenis van de Koran de behoudenis van de Islam in haar definitieve vorm. Het verlies van het Evangelie van Jezus ('alaihi asalam) betekent dat Christenen nooit meer terug kunnen keren naar de ware leringen van de Profeet Jezus ('alaihi asalam), behalve door de Islam te accepteren. Zo ging ook de originele Thora verloren toen de Tempel van de Profeet Salomo?s ('alaihi asalam) in Jerusalem werd vernietigd door de Babyloniërs. Zodoende kunnen de Joden niet meer terugkeren naar de pure leringen van de Profeet Mozes ('alaihi asalam), behalve door de Islam te accepteren.

Alleen in de Islam zijn de pure leringen van de profeten bewaard gebleven zonder verandering. Daarom zei Allah in de Edele Koran: Voorwaar, de enige Godsdienst bij Allah is de Islam. {De Edele Koran 3:19}

Previous article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day