1. Articles
  2. De codificatie van de Koran
  3. Het tweede schrift

Het tweede schrift

Under category : De codificatie van de Koran
1588 2013/06/04 2024/07/18

In de moslimprovincies begonnen sommige arabieren op te scheppen dat hun dialect superieur was aan dat van anderen. Daarnaast, als nieuwe moslims fouten maakten in hun recitatie van de Koran, was het soms moeilijk om te zeggen of het werkelijk om een fout ging of dat het een van de zeven lezingen was die door de Profeet (saw) zijn onderwezen. Deze problemen werden uiteindelijk een bron van verwarring in de moslim provincies buiten Arabië. Een van de metgezellen (Sahaabah) van de Profeet (saw) met de naam Hoedhaifah bin al Yamaan merkte de verwarring terwijl hij in Irak was, en hij vreesde dat het zou leiden tot het uiteenvallen van de moslimnatie en veranderingen van de Koran. Bij zijn terugkeer informeerde hij Kalief Oethmaan over wat hij had gezien. Kalief Oethmaan realiseerde zich de ernst van de situatie en riep de voornaamste Sahabah bijeen om een oplossing te vinden voor het probleem. Zij besloten om officiële kopieën van de Koran te maken van het exemplaar dat in de tijd van Aboe Bakr was opgesteld en de mensen te limiteren aan de recitatie hiervan.

Oethmaan vroeg Hafsa om een origineel exemplaar van de Koran en riep Zaid bin Thaabit om een commitee van vier Koranische geleerden voor te zitten, die de taak zou ondernemen om de officiële kopieën te vervaardigen. Toen de kopieën waren vervaardigd, werd het origineel teruggegeven aan Hafsah. Er werden in totaal zeven kopieën gemaakt en één werd er gestuurd naar Mekka, een ander naar Syrië, één naar Basra, één naar Kufah, één naar Jemen, één naar Bahrein en één exemplaar werd bewaard in de hoofdstad Al Medina. Kalief Oethmaan stuurde een officiële reciteur van de Koran met elke kopie mee, om alle problemen die later zouden blijken op te helderen. Hij gaf ook opdracht om alle andere kopieën van de Koran zouden worden vernietigd, want mensen hadden aantekeningen gemaakt in hun persoonlijke kopieën en sommige kopieën waren incompleet. Alle nieuwe kopieën werden daarna gemaakt van de officiële kopie Mushaf Oethmaan genoemd, en op die manier werd de Koran gered van elke vorm van verandering of verlies. Dit proces werd afgerond twee jaar nadat Oethmaan de nieuwe Kalief werd.

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day