1. Articles
  2. Artikels
  3. Uitleg over de dood

Uitleg over de dood

Under category : Artikels
3317 2013/10/16 2024/06/14

De dood

Je zult deze wereld verlaten

`Ali r.a. heeft gezegd: Ik raad jullie aan je te wapenen ten opzichte van Allah, dit aardse leven te verlaten, want dit leven zal jullie in elk geval verlaten, ook al willen jullie het niet graag verlaten, en het verslijt jullie lichamen, terwijl jullie het willen vernieuwen. Jullie en het leven lijken op een groep mannen op reis die langs een weg hebben gelopen en die de indruk hebben dat ze die weg achter zich hebben doen verdwijnen.

`Abd Allah ibn Ash-Shikhkhir r.a. berichtte dat de profeet s.a.w.s. zei < Het voorbeeld van de zoon van Adam is (alsof) hij negenennegentig doodsoorzaken naast zich heeft. Als alle doodsoorzaken hem niet treffen, dan zal hij oud worden totdat hij uiteindelijk sterft. > door At-Tirmidhi en Ad-Diya` Al-Maqdisie. Door Al-Albaanie geklasseerd als hasan (Sahieh oel-Djami`nr. 5825 & Al-Misjkaat nr 1569.

Kwaad praten over de doden

Overgeleverd van `Aisha r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. Heeft horen zeggen < Scheldt de doden niet uit. Zij zijn immers heengegaan naar wat zij hebben verricht. > door Al-Bukharie [6516]

Het snel begraven van een dode

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Wees snel met het begraven van overledenen. Als een persoon met zijn imaan is gestorven, zal het voor hem beter zijn om zo snel mogelijk te worden begraven. Als een persoon geen goed persoon was, zou het voor jullie een verlossing zijn als jullie hem zo snel mogelijk begraven. > door Kutubu sitte

Verlies van je naaste

Abd Allah ibn `Amr r.a. berichtte dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Wanneer Allah een geliefde van één van Zijn gelovige dienaren wegneemt, dan zal Allah hem – áls hij sabr en ihtisab toont – hem met djenneh belonen. > door An-Nasaï. Door Al-Albaanie geklasseerd als hasan (Ahkaam oel-Djanaïz p. 34)

Herriner vaak de dood

Aboe Huraira verhaalt dat de Boodschapper van Allah zei < Herinner jullie vaak de beëindiger van de geneugten! > (Aboe Huraira zei) < Hij bedoelde de dood. > Door Tirmidhi

Verlang niet naar de dood

Aboe Huraira verhaalt dat de Boodschapper van Allah zei < Laat niemand van jullie naar de dood verlangen, want als hij deugdzaam is, is het mogelijk dat hij aan zijn goede werken toevoegt; en als hij een zondaar is, toont hij misschien berouw. > door Bukhari

Veertig man in het begrafenisgebed

Ibn `Abbas verhaalt dat hij de Boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft horen zeggen < Wanneer een moslim sterft en er zijn veertig moslims die aan zijn begrafenisgebed deelnemen die geen deelgenoten aan Allah toekennen, dan wordt hun voorspraak voor hem door Allah aanvaard. > door Muslim

 

 

Begrafenisgebed

Van `Abdoellah ibn Aufa wordt verhaald dat hij, bij het begrafenisgebed voor zijn dochter, vier maal de tekbier uitsprak. Na de vierde tekbier bleef hij zo lang staan als er tussen twee tekbiers aan tijd is, en (in die tijd) vroeg hij om vergeving voor haar en smeekte hij. Toen zei hij < De boodschapper van Allah was gewoon het zo te doen. > Een andere versie < Hij sprak vier maal de tekbier uit en bleef in gebed staan totdat wij dachten dat hij een vijfde tekbier zou uitspreken. Toen gaf hij naar rechts en links selaam. Toen hij weg ging, vroegen wij < Waarom zo? > Hij antwoordde < Ik zou niets willen toevoegen aan wat ik de Boodschapper van Allah zag doen, > of zei hij < Zo deed de Boodschapper van Allah het. > door Haakim

https://www.islambronnen.nl

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day