1. Articles
  2. Het slaan van vrouwen is verboden in Islam
  3. Didascalia Apostolorum over vrouwen

Didascalia Apostolorum over vrouwen

1687 2014/05/11 2024/04/18

Didascalia Apostolorum, hoofdstuk 3 met de titel: ‘Vrouwen zouden onderdanig moeten zijn aan hun echtgenoten.’

 


{En een vrouw zou onderdanig moeten zijn aan haar echtgenoot, want het hoofd van de vrouw is haar man…Vrees o vrouw, uw echtgenoot. En wees verlegen voor hem, en dank alleen hem na God. En zoals we hebben gezegd, biedt hem genoegen aan met uw diensten, om op deze wijze uw man om u te laten bekommeren…Als u een gelovige wil zijn en wilt dat God tevreden met uw is, draag geen versieringen om vreemden te behagen en draag geen lichte kleren die alleen de overspeligen staan, opdat u niet gevolgd wordt door diegenen die op zulke vrouwen jagen. En als u ze niet draagt om overspel te plegen, dan nog zult u veroordeeld worden voor het dragen van de versierselen op zich, want op deze manier, dwingt u wie u ook maar ziet, u te volgen en zich te verlustigen . Waarom bent u niet terughoudend, om niet in zonde te vervallen en niet iemand aan het twijfelen te brengen (of jaloers te laten zijn) vanwege u?! En als u alleen maar hiervoor zondigt, dan zult u ook gevallen zijn, omdat u op deze wijze de reden bent voor het verwoesten van de ziel van die man. Als u iemand naar een zonde leidt, zal hij de oorzaak zijn voor u om op vele wijzen te zondigen, zoals het geschreven is in de heilige bijbel: {Als de verdorvenheid komt, dan komt ook minachting en daarmee schaamteloos gedrag.} (Spreuken 18:3). Een ieder die dat doet zal vernietigd worden door zonde en zal achter de zielen van de onschuldigen aangaan met oneerbaar gedrag. Laat haar weten wat de heilige bijbel zegt over diegenen die zulk soort leugens over zulke (mannen) vertelt. {De slechte vrouw is meer gehaat dan de dood, die een val is voor de onwetenden.} {Zoals de worm het hout eet, zo vernietigt de verdorven vrouw haar echtgenoot} {Het is beter om onder een enkel dak te wonen, dan in een huis met zo’n vrouw} Wees niet o christelijke vrouw, zoals deze vrouwen, als je gelovigen wenst te zijn. Verzorg je man, om hem alleen te plezieren. En als jullie op straat lopen, bedek dan jullie hoofd met jullie kleed, want als je bedekt bent met respect, zullen jullie veilig zijn voor de ogen van de kwaadwillende. Versier je gezicht niet, dat God heeft geschapen, want er is geen versiering nodig. Omdat wat God ook maar schept, mooi is en geen versiering nodig heeft. En wat er meer aan schoonheid wordt toegevoegd verandert de welwillendheid van de Schepper. Loop met je gezicht naar de grond kijkend en wees geheel bedekt. Blijf weg bij gemengde baden, omdat de val van de kwaadwillende vele zijn. Een gelovige vrouw heeft geen bad gezamenlijk met mannen. En als ze haar gezicht bedekt, laat het haar bedekken met de vrees voor de ogen van vreemden…En als jullie gelovigen bent, loop weg van elke vorm van nieuwsgierigheid en de vele blikken…{Leven in de woestijn is beter dan leven met een vrouw met een lange tong.}}.

 


Previous article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day