1. Articles
  2. 1000 SOENNA'S IN EEN DAG & NACHT
  3. Hoe kan je de Liefde van Allah, de Almachtige verdienen?

Hoe kan je de Liefde van Allah, de Almachtige verdienen?

98948 2007/11/30 2024/07/14

hoe kan je de liefde van allah, de almachtige verdienen?

alle lof behoort aan allah de almachtige. niemand heeft het recht te worden aanbeden behalve allah alleen, en vrede zij op zijn profeet mohammed, zijn gezin, vrouwen, familie en metgezellen.

het belangrijkste in het dagelijkse leven van de moslim is het navolgen van de soenna (manieren) van de profeet – vrede zij met hem – bij al zijn handelingen, daden en uitspraken, om op die manier zijn leven te organiseren volgens de profetische soenna, van ’s ochtends tot ’s avonds.

dhoenoen al masri zei:

“een van de tekenen van het houden van allah de almachtige is door de soenna van zijn profeet – vrede zij met hem – te volgen; in zijn zeden, daden, bevelen en handelingen.

allah de almachtige zei: {zeg[o mohammed], “als jullie van allah houden, volg mij dan: allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. en allah is vergevensgezind, meest barmhartig.” (aali-imran: 31).

al hassan al basri zei, toen hij bovengenoemd vers uitlegde: het teken van hun liefde voor allah is het volgen van de soenna van zijn profeet – vrede zij met hem – omdat de rang van de gelovige kan worden gemeten door de mate waarop hij de profeet volgt. daarom geldt hoe meer de soenna wordt gevolgd, hoe hoger de rang zal zijn die allah hem geeft.

daarom heb ik deze een kort onderzoek gedaan met als doel de soenna van de profeet te laten herleven in het dagelijkse leven van alle moslims; in hun aanbidding, bij het eten, drinken, het omgaan met anderen, de rituele wassing, bij het binnengaan en vertrekken, het aantrekken van kleren en alle andere activiteiten gedurende de dag.

 

stel je iemand voor die een grote som geld verliest; hij zal zijn best doen om zo’n bedrag terug te vinden, maar zal hij net zo enthousiast zijn bij een vergeten soenna om die in zijn dagelijkse leven toe te passen??

het probleem van deze tijd is dat we meer om onze eigendommen geven dan om de soenna, en wel zo erg dat als je iemand geld zou geven om de soenna in zijn leven toe te passen hij vast en zeker enthousiast zou zijn om dat te doen, omdat hij op het geld uit is.

maar wat heb je nog aan geld als je in je graf wordt gelegd en de mensen je met aarde bedekken…

allah de almachtige zei: {jullie geven zelfs voorrang aan het wereldse leven. terwijl het hiernamaals beter en blijvender is.} (al-a’laa: 16-17).

de soenna (de profetische daden, handelingen, gewoontes, levenswijze) zijn de daden waarvoor je zal worden beloond wanneer je ze toepast, maar je zult niet worden gestraft wanneer je dat niet doet. de soenna wordt dag en nacht herhaald en is voor een ieder van ons gemakkelijk toe te passen.

en ik heb gemerkt dat iedere persoon, als hij de dagelijkse profetische daden toepast, meer dan duizend profetische daden toe zal passen in zijn leven.

het doel van dit onderzoek is om de gemakkelijkste manier te laten zien om zulke dagelijkse profetische daden toe te passen, die meer dan duizend per dag en meer dan dertigduizend per maand zijn.

zodoende zal je veel verliezen als je zulke profetische daden niet kent, of ze wel kent maar ze niet toepast!

de voordelen van het toepassen van de profetische daden:

1- het bereiken van de rang van liefde van allah.

2- compensatie van tekortkomingen bij de religieuze verplichtingen.

3- zich behoeden van het begaan van dwaalleer.

4- het respecteren van de religieuze rituelen.

 

o moslims! ik spoor jullie aan de soenna van jullie profeet mohammed (vrede zij met hem) te volgen. laat het herleven en pas het toe in jullie dagelijks leven. het is het bewijs van je liefde voor de profeet (vrede zij met hem) en een teken van waar geloof.

 

 

Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day