1. Articles
  2. 1000 SOENNA'S IN EEN DAG & NACHT
  3. De te verrichten vrijwillige (extra) gebeden

De te verrichten vrijwillige (extra) gebeden

96416 2007/11/30 2024/04/12

de te verrichten vrijwillige (extra) gebeden

  1- de geordende soenna’s[1] hij (vzzmh) zei: “een moslim dienaar bidt zeker geen twaalf rak̒aa’s (gebedseenheden) voor allah, dan dat allah een huis voor hem in het paradijs bouwt, of dat een huis voor hem in het paradijs wordt gebouwd.  verteld doormuslim.                               

- deze zijn als volgt:  vier rak̒aa’s voor het dhohr gebed (middaguur) en twee erna, twee rak̒aa’s na het maghreb gebed (zonsondergang), twee rak̒aa’s na het ‘isha’  gebed (avond) en twee rak̒aa’s voor het fajr gebed (zonsopkomst).

- mijn geliefde broeder/zuster: wil je geen huis in het paradijs? verlang je niet naar een huis in het paradijs? houd dit profetische advies in stand en bid twaalf rak̒aa’s naast de verplichte gebeden.

   1-adh-dhoehaa(voor het middaguur) gebed:

  het staat gelijk aan 360 sadaqa’s (goede daden of liefdadigheid).  omdat het mensenlichaam uit 360 botten bestaat, heeft ieder bot dagelijks een sadaqa nodig als een soort van dank (aan allah) voor deze zegening. in plaats van dat alles, volstaan twee rak̒aa’s voor het middaguur.   

  de twee voordelen ervan; zoals in de authentieke vertellingen van muslim is overleverd, die abu-dhar citeerde die zei dat de profeet (vzzmh) zei: “iedere ochtend, zal er een sadaqa komen voor ieder gewricht in een ieder van jullie. iedere verheerlijking is een sadaqa, voorschrijven van goede daden is een sadaqa, het verbieden van misdrijf is een sadaqa en in plaats hiervan, volstaan twee rak̒aa’s die in de ochtend worden verricht). 

abu-huraira – moge allah tevreden over hem zijn – werd geciteerd toen hij zei: “mijn vriend (vzzmh) raadde me aan om iedere maand drie dagen te vasten, de twee rak̒aa’s van adh-dhoehaa en het verrichten van het witr gebed voor het slapen gaan). gelijkluidend van verschillende overleveraars.

  het tijdstip ervan: het begint 15 minuten na zonsopkomst, tot 15 minuten voor het dhohr (middaguur) gebed.

het beste tijdstip om het te verrichten: wanneer de warmte van de zon het sterkst wordt.

het aantal eenheden: het minimum aantal is twee rak̒aa’s.

het maximum aantal: acht rak̒aa’s en er is gezegd dat er geen maximum limiet voor is. 

   2- de soenna van het asr(middag) gebed:

 

hij (vzzmh) zei: “moge allah genade tonen aan degenen die vier rak’as bidden voor het asr (middag) gebed). verteld door aboe-dawoed en at-tirmidhi.

  3- de soennavan het maghreb(zonsondergang) gebed:

hij (vzzmh) zei: “verricht het gebed voor het maghreb gebed, bij de derde keer zei hij: voor degene die dat wenst). verteld door al-bukhari.

   4- de soenna  van het isha’(avond) gebed:

  hij (vzzmh) zei: “tussen elke twee edhèns (oproepen voor het gebed) is een gebed; tussen elke twee edhèns (oproepen voor het gebed) is een gebed, tussen elke twee edhèns (oproepen voor het gebed) is een gebed, na de derde keer zei hij: voor dgenen die dat wenst).   gelijkluidend van verschillende overleveraars.

  - an-nawawi zei: de betekenis van de twee edhèns: de edhèn (oproep voor het gebed) en de iqamah (de oproep bij het beginnen van het gebed)

  [1]de geordende soenna’s : de extra, vrijwillige gebeden die samen met de verplichte gebeden worden verricht en volgens hun volgorde.

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day